זהירות, מצלמים: לאחרונה נתלתה במקווה באזור מאה שערים מודעת אזהרה יוצאת דופן, שהודיעה על התקנת מצלמות נסתרות שנועדו "למען שמירת קדושת המחנה". על המודעה חתם גוף בלתי מוכר בשם 'הועד לשמירת הקדושה בשכונת מאה שערים'.

עוד על מקוואות:
אין מקווה? אין מענק
מקווה, הדור הבא
בואו להצטרף לעמוד של "ידיעות ירושלים" בפייסבוק

סוגיית התקנת המצלמות במתחם המקווה, שהטובלים בו מסתובבים בעירום, הפכה במהירות לשיחת היום בקהילה החרדית המסוגרת. התושבים תהו אודות מיקום התקנת המצלמות והאם היה ראוי להציף את 'בעיות הקדושה' - שהן בעצם מכבסת מילים להטרדות מיניות, מעשים מגונים ואף אונס בחברה החרדית, שמשתדלת להתרחק מעיסוק בסוגיות מיניות. לאחר זמן קצר הודעת האזהרה נעלמה, ולדברי תושב השכונה שמתפלל בשטיבלך מאה שערים הסמוך – הסיבה לכך היא שהרבנים זעמו על הצבתה.המתפלל אומר שהוא לא יתפלא לשמוע אם אכן נרשמו תלונות על מקרי מין, והקהילה מבקשת לטפל בהם בעצמה ולא להוציא את הכביסה המלוכלכת החוצה. תושב אחר בשכונה טוען שהסיבה לתליית המודעה שונה לגמרי: לדבריו, לאחרונה אירעו מספר גניבות מבגדי הטובלים במקווה, ובקהילה ביקשו להסב את תשומת לב הטובלים למתרחש סביבם. מצד שני הם לא רצו לעורר את חשד הגנבים, ולכן סיבת 'קדושת המחנה' עלתה כעילה להצבת המצלמות. התושב טוען כי המצלמות המדוברות לא הוצבו מעולם, אך המטרה הסופית הושגה כשהגנבים אכן נתפסו.

דפוס הפעולה בסגירת ענייניהם הפליליים של בני המגזר שנתפסו בקלקלתם בתוך הקהילה מקובל מאוד בעולם החרדי. בעבר פורסם בבתי הכנסת בשכונת עזרת תורה איום על אדם שזהותו אינו ידועה, כשהוא מתועד מטריד ומבצע מעשים מגונים בקטין. בהודעה עליה חתם ארגון 'השומרים' החרדי, נכתב כי בהוראת הרבנים התיעוד לא נמסר עדיין למשטרה. "אנו מודיעים ומתריעים כי אם המטריד לא יפנה אלינו בהודאה ובהתחייבות ברורה כי יחדל ממעשיו, לא תישאר בידינו ברירה אחרת אלא לטפל מידית למען ישמעו וייראו", נכתב.