הוועדה שתכריע את אופיו של מתחם 'התחנה הראשונה'. בעקבות המתיחות סביב הפעלת המתחם בשבתות הקים ראש העירייה ניר ברקת ועדה משותפת לחרדים וחילונים שבה השתתפו חברי מועצה מהסיעות השונות. יחד הם דנו בסלעי המחלוקת בניסיון להגיע להבנות שיהיו מקובלות על שני הצדדים ועל בעלי המתחם.

מדוע חזרה מחאת השבת למרכז העיר?
הפטנט: פתוח בשבת אבל כשר
כל הסיפורים גם בסלולרי: הורידו את האפליקציה החדשה של mynet

בשבוע שעבר החל עו"ד אביעד הכהן, שצורף לישיבות הוועדה כיועץ משפטי חיצוני, להכין מסמך סיכום שאותו ברקת התחייב לקבל ולחייב את העירייה ואת יזמי המתחם לפעול על פיו. לניסוח ההמלצות צורף גם יו"ר 'הוועדה למען השבת' יצחק גולדקנופ, שמייצג את הצד החרדי.בעירייה מעריכים שהמלצותיו של הכהן לא יעסקו בנושאים שאינם ברורים משפטית ומצויים בשטח האפור, כיוון שהוראות כאלה עלולות לגרור את העירייה למאבקים משפטיים, כך שהוא יתמקד בנושאים שעל פי חוות דעתו יש בהם בעיה משפטית ברורה. כך תוכל העירייה לבטל פעילויות במתחם או להורות על שינויים בהן.

גורם בעירייה טוען שההמלצות וההוראות החדשות יעסקו במרבית הסוגיות השנויות במחלוקת, כגון סוגי פעילויות הפנאי שיוכלו להתקיים בשבת וסיווג העסקים שיוכלו לפתוח את שעריהם או שיפעלו בעתיד. כשהמטרה היא שחוות הדעת תשמש כמעין ספר הוראות משפטיות לפעילות כיום ובעתיד.

חבר המועצה אליעזר ראוכברגר, שהיה חבר בוועדה הקודמת שדנה בנושא, אומר שלדעתו המסקנות שגולדקנופ, הכהן וברקת יקבלו לא יהיו שונות משמעותית מהמסקנות שקיבלה הוועדה שלו. "החיסרון הוא לא בוועדות אלא בעשייה - צריך לפעול נגד דברים שדגל שחור מתנוסס מעליהם", הוא טוען.