ביקורת חריפה נגד סיעתו של ניר ברקת: מבקר המדינה, השופט בדימוס יוסף שפירא, החליט לשלול מימון הוצאות בחירות בסכום של 406,087 שקלים מסיעתו של ראש העירייה ניר ברקת 'ירושלים תצליח', לאחר שזו חרגה מהתקרה המותרת בהוצאות על קמפיין הבחירות לרשויות המקומיות שנערכו באוקטובר 2013.

בנוסף החליט המבקר לשלול סכום של 468,562 שקלים מסיעת 'התעוררות', שניהלה את חשבונותיה שלא בהתאמה מלאה להנחיות מבקר המדינה.

הקנס יוצא הדופן שקיבלה זכיינית הרכבת הקלה
מה גילה המבקר בוועדת המשמעת לענייני הטרדה מינית באוניברסיטה בעיר?
כל הסיפורים גם בסלולרי: הורידו את האפליקציה החדשה של mynet

לפי החוק, כל סיעה זכאית למימון הוצאות הבחירות מהמדינה בהתאם למספר חבריה במועצה, והסכום היה אמור להינתן לסיעה מהמדינה. מהדו"ח שהותר לפרסום היום בשעה 4 בצהרים עולה כי 'ירושלים תצליח' זכתה בארבעה מנדטים והיא זכאית למימון מאוצר המדינה. מביקורת שערך המבקר עולה כי הכנסותיה של הסיעה בתקופת הבחירות הסתכמו ב-3,639,198 שקלים, מהן 3,123,748 מאוצר המדינה ו-504,700 מתרומות, אך הוצאותיה הסתכמו ב-13,880,700 שקלים. על פי הביקורת, חרגה הסיעה מהמסגרת התקציבית וסיימה בגרעון של 10,241,502 שקלים.המבקר קובע כי הסברי הסיעה והעומד בראשה בדבר המקורות הכספיים שמהם יכוסה הגרעון לא הניחו את דעתו, אך הוסיף כי הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות שנקבעו על ידי מבקר המדינה. לפיכך קבע המבקר כי הדו"ח אינו חיובי לגבי תוצאות ביקורת החשבונות של הסיעה.

בהתחשב באופי החריגה ובהיקפה, ולאחר ששקל את ההסברים שקיבל מהסיעה, המליץ המבקר להשית על סיעתו של ברקת שלילה של השלמת מימון הוצאות הבחירות בשיעור של 13 אחוזים, שערכם 406,087 שקלים.

מי שעוד זכתה לביקורת של השופט בדימוס שפירא, היא סיעת 'התעוררות' בראשותו של סגן ראש העירייה עופר ברקוביץ'. המבקר החליט לשלול סכום של 468,562 שקלים מברקוביץ', לאחר שסיעתו ניהלה את חשבונותיה שלא בהתאמה מלאה להנחיות מבקר המדינה. במקרה של התעוררות קבעה הביקורת כי הכנסות הסיעה בתקופת הבחירות הסתכמו ב-3,189,130 שקלים, מהן 3,123,748 מאוצר המדינה, ו-64,388 שקלים מתרומות, והוצאותיה הסתכמו ב-3,197,687 שקלים. על פי הביקורת סיימה הסיעה, שזכתה בארבעה מנדטים, את תקופת הבחירות בגרעון של 8,537 שקלים.

על פי החוק תקרת ההוצאות לסיעה הייתה 6,247,496 שקלים ועל כן הוצאות הבחירות של התעוררות היו בגבולות החוק. מאידך קובע המבקר כי הסיעה ניהלה את חשבונותיה שלא בהתאמה להנחיות מבקר המדינה. כך למשל, הסיעה לא כללה בדו"ח הכספי שהגישה את מלוא הוצאותיה, ובכך שבהתקשרויות עם נותני שירותים ובאסמכתות שהוגשו לביקורת היו חסרים פרטים מהותיים שלא ניתן היה לבדוק.

בהתחשב באופי החריגה ובהיקפה המליץ המבקר להשית על 'התעוררות' שלילה של השלמת הוצאות הבחירות בשיעור של 15 אחוזים, שערכם 468,562 שקלים.

חבר המועצה משה ליאון אומר כי המימצאים מעידים על כך שעבור ברקת החוק הוא בגדר המלצה. "זו לא הפעם הראשונה שברקת מבצע דברים כאלה וחריגות ושם את החוק ללעג ולקלס. הקנס הכספי המושת עליו הופך את רמיסת החוק לכדאית והגיע הזמן שרשויות האכיפה ישימו לכך קץ".

תגובת הסיעה: "הסיעה מקפידה לפעול בכל מערכת בחירות רק על פי החוק ומדווחת על כל פעילויותיה בשקיפות מלאה כנדרש. לא ניתן להתעלם מכך שחוק מימון הבחירות מכיל בתוכו עיוותים שמובילים לעתים, שלא מתוך כוונת מכוון, לחריגות בלתי נמנעות ואנו קוראים לתקנו ולהתאימו למציאות: כך למשל תקרת ההוצאות המותרת נקבעת על פי התוצאה העתידית בבחירות כך שכל סיעה צריכה לנחש ולנבא מראש בזמן קמפיין הבחירות מה יהיו תוצאותיהן.

"במקרה שהסיעה משיגה פחות מנדטים מהצפוי לה היא חורגת בדיעבד מתקרת ההוצאות המוכרת. זהו מצב בלתי נסבל שמחייב ידיעת העתיד באמצעות כדור בדולח ומייצר הפרות בדיעבד מהן לא ניתן להימנע. אנו מצפים ממבקר המדינה לפנות אל המחוקקים ולפעול לתיקון העיוותים הללו כדי למנוע מצב בו גוף שומר חוק הופך בעל כורחו למבוקר.

כמו כן קיימים עיוותים נוספים בחוק הדורשים תיקון: אין כל הכרה בכך שראש הסיעה מועמד לראשות העיר. הסיעה נאלצת להתמודד כסיעות ללא מועמד לראשות העיר ולא ניתן כל חלק במימון להוצאות המועמד לראשות העיר, שהן החלק הארי של הוצאות הקמפיין.

"כמו כן נותן החוק יתרון לא הוגן ולא דמוקרטי לסיעה של מפלגה בכנסת לעומת סיעה עצמאית וא-פוליטית בכך שלמפלגה מותר להזרים משאבים כמעט ללא כל גבול לעומת סיעה עצמאית שגם אינה נהנית מגב כספי של מפלגה וגם יכולת גיוס הכספים שלה מתרומות מוגבלת ע"פ החוק ורק עליה חלה הגבלה של תקרת ההוצאות.

תגובת 'התעוררות': "אנחנו לומדים את תוצאות דו