צילומים: שלומי כהן נותנים אישור לגני בלתי חוקיים: העירייה ממשיכה להפעיל גני ילדים ללא רישיונות וללא ההיתרים הדרושים, תוך כדי והפרעה לשגרת החיים של התושבים.

יד הפעוט נתקעה בתוך הקיר
אישום: מאבטח איים על בנו באקדח

חברי הוועדה המקומית לתכנון ובנייה נדהמו השבוע כשעל שולחן הוועדה הונחו חמש בקשות ממינהל החינוך החרדי (מנח"ח) לקבל היתרים להפעלת גנים בשכונות שונות בעיר. בפועל כל הגנים הללו פועלים כבר תקופה ארוכה ללא אישורים. מדובר בגנים שנפתחו בדירות מגורים ובמתחמים שנועדו למגורים בלבד, בעיקר בשכונות ותיקות, כגון רחוב הרן ברחביה ורחוב גת בקרית משה. לצורך פתיחתם של גנים כאלה יש צורך באישור של הוועדה המקומית ובאישורי בטיחות משירותי הכבאות ומפיקוד העורף. על פי החוק, כל מי שפותח מוסד חינוך כשאין בידו רישיון להפעלתו מסתכן במאסר של שנה.לוועדה הגיעו עשרות דיירים מהבניינים שבהם נפתחו הגנים שסיפרו שחייהם "הפכו בלתי נסבלים".

אחד הגנים פועל בדירה קטנה בקומה השלישית, ודיירי הבניין טוענים שהמעלית עולה ויורדת כל שעות היום בשל הילדים הרבים שעולים לגן עם הוריהם. במקרה אחר השתלטו אנשי הגן על החצר המשותפת, ומונעים מהדיירים הקשישים ליהנות ממנה בשעות היום.

יו"ר הוועדה לתכנון ובנייה, סגן ראש העירייה מאיר תורג'מן, טוען שמדובר בכשל של מנח"ח: "לקחנו את דבריהם של הדיירים ברצינות והבנו שחייהם הפכו בלתי נסבלים כתוצאה מכניסת הגנים לבתי המגורים".

למרות זאת, מאחר שמדובר בילדים, החליטו חברי הוועדה, ביניהם חברי סיעת יהדות התורה סגן ראש העירייה ישראל קלרמן וחבר המועצה יוחנן ויצמן, לאשר את הפעלת הגנים עד לסוף שנת הלימודים הנוכחית. "העירייה חייבת לשמש דוגמה לתושבים, וזה לא מה שקרה במקרה הנוכחי", הודה ויצמן.העירייה: "לאור הצורך במתן פתרון למצוקת מבני החינוך, הכיר היועץ המשפטי לממשלה כי יש לנקוט במדיניות שונה כלפי שימוש חורג לגני ילדים בכל הנוגע לעבירות בניה. יחד עם זאת, לאור האינטרס הציבורי בהפעלת גני הילדים, ישנה מחויבות לבצע הליכי הכשרה ואכיפתם תוך זמן סביר המוגדר בכל מקרה לגופו. עיריית ירושלים פועלת להשלמת ההיתרים לשימוש חורג בגני הילדים. גן ילדים שלא יפעל לפי מתווה זה ינקטו נגדו צעדים פליליים לרבות סגירת הגן. הגנים המדוברים הגישו בקשה לשימוש חורג, לרבות פרסום ליידוע הציבור בדבר האפשרות להתנגד. גן שלא יאושר לו השימוש החורג ייסגר בתום תקופת הזמן שהוקצבה".