צילום שלומי כהן, "כיכר השבת" ביום שישי, קצת לפני כניסת החג, הלך לבית עולמו "פוסק הדור" האחרון (אחרי שבשנים האחרונות נפטרו גם הגרי"ש אלישיב והגר"ע יוסף) והוא כבן 102 שנה במותו, הרב שמואל הלוי ואזנר.

זעקות, נפילה ורמיסה: תיעוד מהאסון בהלוויה

הרב וואזנר נולד בווינה והספיק ללמוד אצל הרב מאיר שפירא מלובלין (המוכר כמייסד "הדף היומי"), הספיק לעלות לארץ ישראל טרם פרוץ מלחמת העולם השנייה והקים בארץ את "ישיבת חכמי לובלין", זכר לישיבה שבה למד בצעירותו ונחרבה בשואה.

אי אפשר להגדיר אותו
מצד אחד, היה הרב "פנאט קיצוני"; קרוב מאוד בדעותיו לחסידות סאטמר הקנאית (ולכן מעולם לא הצביע ולא התערב בבחירות לכנסת).

רוב פסיקותיו היו "לחומרא-לדוג'", כלומר, הרב האמין שהיהודים החילונים הם "יהודים ממומרים". כך שלפי פסיקתו של הרב, לחרדי מאמין אין שום סיבה לעמוד בפני חילוני-קשיש. גם בפולמוס פינוי הקברים על מנת להרחיב את בי"ח ברזילי באשקלון נקט הרב ואזנר גישה קשוחה ופסק לאסור את פינוי הקברים.מצד שני, בניגוד לשאר בכירי החסידויות הקנאיות, הרב ואזנר נהג להזמין לביתו ולשיעוריו רבנים ותלמידים המשתייכים לציונות הדתית – שרחוקה מהשקפתו כמרוחק המערב מן המזרח. ומדי פעם זכינו לראות פסיקות "מקלות" כמו ההליכה בזמן שבת וחג ברחוב שבו מותקן פנס או מנורה שידלקו (באופן אוטומטי).

המורשת הבולטת ביותר שלו היא הקינה שחיבר לזכר נספי השואה, שנאמרת בבית מדרשו בליל תשעה באב. זאת בניגוד מוחלט לקונסנזוס בקרב שאר הפוסקים, שאסרו להוסיף קטעים חדשים לתפילה הקיימת.

חוץ מגדלותו וגאונותו בתורה היה גם "גאון בדרך ארץ", שמעתי פעם על יהודי שבא אליו בסוכות עם "שאלה דחופה": בתו הקטנה קמה בבוקר ונגעה באתרוג לפני שנטלה ידיים - האם האתרוג פסול? למרות שהשאלה מיותרת מיסודה והאתרוג כשר כשם שהיה אתמול, לא רצה הרב להביך את השואל ולכן עשה עצמו כאילו עיין בספרים ורק לאחר מכן השיב לו על שאלתו.אז מה היה הרב וואזנר? פוסק שמרן או פוסק ליברל? חרדי קיצוני או רב שדלתו פתוחה בפני כל דורשי השם? אדם קנאי, או צדיק גמור?

התשובה כפי שלימד אותנו הרמב"ם נמצאת כמו תמיד באמצע. הרב ואזנר היה איש אמת, לא עניין אותו להיות מוגדר או להשתייך לחסידות מסוימת, אלא לעשות את הנכון בעיניו. וכמה סמלי שהרב ששמר על חירות דעתו ומחשבתו במשך כל שנותיו – עלה השמימה דווקא בפרוס חג החירות.

אמש (מוצ"ש) הגיעו מאה אלף יהודים, מכל החסידויות והמגזרים, לחלוק כבוד אחרון לפוסק הדור האחרון. יהי זכרו ברוך.