צילום: שאטרסטוק עוצמות קרינה גבוהות נמדדו לאחרונה במספר מוסדות חינוך בעיר, כך חושף דו"ח שפרסמה עיריית ירושלים: תלמידי כיתה י' ב'תיכון המסורתי' לומדים תחת השפעת קרינה גבוהה מאוד; כיתה ג' ב'ממ"ד אפרתה' גובלת בארון חשמל שפולט קרינה החורגת באופן משמעותי מהרמה הקבועה בחוק.

קרינה סלולרית בירושלים: אפשר להירגע
לא ממש שיחוק: שנה לטאבלט בבית ספר
כל הסיפורים גם בסלולרי: הורידו את האפליקציה החדשה של mynet

ועוד: בבית הספר 'אגרון' חדר המחשבים ממשיך לפעול אף שהדו"ח מתיר להפעיל את ארון החשמל רק כאשר התלמידים אינם נוכחים; ובתיכון 'גבעת גונן' כלל לא מודעים לדו"ח ומקיימים ישיבות מורים בחדר שבו נמדדה קרינה המסכנת את בריאותם.
העירייה: "הנחיות נשלחו בהתאם לבתי הספר הרלוונטיים. בשום שלב לא נשקפה סכנה מיידית לתלמידים".

צמודים לארון החשמל
במהלך שנת הלימודים האחרונה שכרה עיריית ירושלים את חברת 'Life Saver' במטרה לאמוד את עוצמת הקרינה שמקורה בארונות החשמל הממוקמים בבתי הספר בעיר. לאחרונה פורסם הדו"ח ובו תוצאות המדידות ונחשפו הליקויים במוסדות החינוך ברחבי הבירה. בעקבות ממצאי בדיקת הקרינה תטפל מחלקת בדק בית במינהל החינוך שבעירייה בליקויים שנמצאו בתשעה בתי ספר, ולשם כך כבר הקצתה העירייה סכום כסף והחלה לפעול. במקביל, ב־34 בתי ספר נוספים נמצאו ליקויים והאחריות לטיפול בהם הועברה למוסדות החינוך עצמם.

במשרד להגנת הסביבה בשיתוף עם משרד החינוך קבעו כי כאשר עוצמת הקרינה מארון החשמל עולה על 2 MG (שני מיליגאוס) בחשיפה רצופה עולה הסיכון עבור אלה שנמצאים בקרבת מקום. בבית הספר 'המסורתי' בעיר, באחת מכתות י', נמדדה עוצמת קרינה בגובה של 37 MG שנפלטת מארון החשמל הגובל בקיר הכיתה, שהיא עוצמה מסוכנת באופן קריטי לדעת מומחי הקרינה. בדו"ח צוין שכדי להפחית את רמת הקרינה יש להרחיק את התלמידים למרחק של מטר וכן למגן את הקיר. אך על אף המלצותיה של חברת 'LifeSaver', הכיתה ממשיכה לפעול וללמד כרגיל."תלמיד שיושב הרבה שעות בכיתה וארון החשמל שבסביבתו פולט מעל שני מיליגאוס נמצא בסכנה", אומר עמי יעקב, פעיל ארצי נגד קרינה בבתי הספר וחבר הנהלה בעמותה לסלולריות שפויה. "הקרינה נמדדת באופן מצטבר, וככל שהתלמיד נמצא מספר שעות רב יותר הוא מפתח את הסיכוי לחלות במחלת הסרטן. קרינה כזו מחייבת טיפול מיידי".

יושבים באזור הקרינה
עוצמת קרינה חריגה נמדדה בבית הספר ממ"ד פסגת זאב מזרח, שבו הקרינה בחדר המזכירות ובחדר הסגנית חורגת מן הקבוע בחוקי המשרד להגנת הסביבה. כשפנינו למזכירות בית הספר ושאלנו אם הם מודעים לכך, השיבה המזכירה: "אני עובדת פה 20 שנה ולא קרה כלום. אני יודעת שקיבלנו דו"ח, אבל מאז לא נעשה הרבה".

בעוד במזכירות בית הספר מודעים לפחות לדו"ח ולמסקנותיו, בבית הספר היסודי 'אגרון' המורים כלל לא מודעים לממצאים - פשוט כי לא עדכנו אותם. בכיתת המחשבים של מוסד החינוך נמדדה עוצמת קרינה של 20 MG, שהיא מסוכנת ביותר לכל הדעות, ומסקנות הדו"ח קבעו כי יש להפעיל את ארון החשמל רק בלילות, בשעות שהכיתה ריקה מתלמידים. "מלבד התקלות שנמצאו, חמור יותר שלא מעדכנים אותנו", אומר מורה בבית הספר.

"המורים מסתובבים בין התלמידים ויכולים להזהיר אותם. האחריות מוטלת על כל הצוות החינוכי יחד וחובתנו להתעדכן בתוצאות הבדיקה".

עבור בית הספר ממ"ד אפרתה בשכונת בקעה מסקנות הדו"ח מספקות פתרון העשוי להפחית את עוצמת הקרינה, אך הוא לא כל כך ישים. בבדיקה שנערכה נמצא כי באחת מכיתות ג' יש קיר הגובל בארון החשמל ועוצמת השדה המגנטי שנמדדה עמדה על 9.2 MG. במסקנות הדו"ח נכתב כי יש להרחיק את עמדות התלמידים מטר מארון החשמל. "מדובר בסכנה אמיתית, ולא ברור מי אוכף את הקביעה שהשולחנות יהיו מרוחקים מטר ולא 70 ס"מ. מספיק שהמנקה באה בבוקר או אחד התלמידים הזיז את השולחן והם נמצאים בתוך אזור הקרינה שמסכנת אותם", אומר אבי פטל, חבר בהנהלת ארגון ההורים העירוני ומנהל תחום הקרינה במוסדות החינוך.

"צריך לתלות שלטים של 'סכנת קרינה' על כל ארון חשמל הסמוך לכיתות וחייבים להקפיד שבאזור המסוכן לא יהיו תלמידים. הצפיפות בכיתות לא מאפשרת להקטין כיתה כדי למגן אותה, אבל יתכן שנתפשר על זה, אם כי הפתרון האידיאלי הוא להפחית את זליגת הקרינה לעוצמה המותרת".

לא מודעים לדו"ח
כתוצאה מהיעדר פיקוח על שהיית התלמידים באזורי הקרינה, אחת הבעיות החמורות היא ארונות החשמל הגובלים בקירות הכיתה. כך, למשל, בבית הספר היסודי 'חורב', בכיתות א', ה', ו־ו' נמדדה עוצמה שעולה על 4 MG, ומסקנות הבדיקה הורו כי יש לשמור על מרחק של מטר מארון החשמל בכל אחת מהן. גם בבית הספר 'אהבת ישראל' בתלפיות לא מודעים לכך שארון החשמל נמצא מתחת לאחת הכיתות, ולאחר המדידה