צילום: אמיל סלמן, הארץ פחות מחודש אחרי שמשך את ערעורו על הכרעת הדין והודה בכך ברצח הוריו, דניאל מעוז מירושלים מערער על חמש שנות המאסר שהוטלו עליו בגלל הרשעתו בעבירה של השמדת ראיות.

רצח וירש? דניאל מעוז דורש את חלקו
פרשת רצח מעוז: נמכר בית המשפחה ברמותמעוז הורשע לפני כשנתיים ברצח שני הוריו ונגזרו עליו שני מאסרי עולם מצטברים וחמש שנות מאסר נוספות בפועל על השמדת הראיות. במשך זמן רב היה תלוי ערעורו של מעוז על הכרעת הדין כולה ועל גזר הדין, אך
לאחרונה הוא בחר לחזור בו מהערעור.

במקום זאת הוא הגיש השבוע, באמצעות עורך דינו דוד ברהום ערעור ממוקד שבו ביקש לבטל את עונש המאסר של חמש השנים שקיבל על השמדת ראיות במהלך ביצוע הפשע.

בכתב האישום שהוגש נגדו, תוארה כיצד השמיד ראיות "באמצעות ניקוי הזירה באקונומיקה, וניקוי הגופות וציפורניהן עם סכין". בגזר הדין נמנו פעולות נוספות שביצע אך לא הוזכרו בכתב האישום, כגון "השמדת הבגדים, הנעליים והשטיחים ברכב".

בקשת הערעור נומקה בין השאר בטענה שהמדינה לא ביקשה להטיל עונש על העבירה הזאת - לא כל שכן במצטבר לעונשי מאסר העולם. בנוסף נומקה בקשת הערעור בכך שבעת הטלת מאסר עולם, לא נהוג להטיל עונש נוסף על עבירה נלווית.