צילום: אבי רוקח 264 רחובות חסומים בשבת בירושלים וכניסת כלי רכב אליהם, לרבות אופניים אסורה לחלוטין.

מרשימת הרחובות שעל סגירתם החליטה מועצת העירייה לדורותיה ואשר הועברה השבוע לחברת המועצה לורה ורטון (מר"צ) עולה כי שכונות שלמות סגורות במהלך השבת בעיר.

האיום החרדי: לסגור עשרות רחובות שבת

על פי הנתונים, כל 22 הרחובות של שכונת מאה שערים סגורים לרבות הכניסות והיציאות אל השכונה, כל 14 הרחובות בשכונת הבוכרים אף הם סגורים בשבתות ובחגים. 12 הרחובות של שכונת שערי חסד סגורים אף הם בשבתות ובחגים וכך גם כל 64 הרחובות בשכונהב החרדית בית ישראל.זהו המצב גם בשכונות סנהדריה ותל ארזה ובקריית צאנז, כרם אברהם והר נוף. אחרונה ברשימה היא רמת שלמה, המסוגרת אף היא.

באשר לשכונת רמות, כיוון שבשכונה עדיין מצוייה אוכלוסיה מעורבת, סגרה העירייה את כל רחובותיה של רמות פולין, המתחם הצפוני החרדי.

כמו כן, כל רחובותיה של בית וגן סגורים בשבת עקב התחרדותה של השכונה ובאשר לגבעת מרדכי, רוב רחובותיה המרכזיים של השכנה כבר סגורים בשבת ומדובר בחמשת הרחובות הבאים: שח"ל, הרב גולד הלר יחזקאל סרנא ומן.

המצב לא מלבב גם כשמדובר בשכונת נחלאות. בשכונה הזו רחובות רבים כבר סגורים ומדובר ב- 11 רחובות מרכזיים ביניהם התבור, הכרמל, הנצי"ב , שילה רמה, הלבנון ורחוב שומרון - המקשר בין מחנה יהודה לנחלאות.

יש לציין כי מאז דצמבר 2006 כאשר מועצת העירייה החליטה לסגור לתנועת כלי רכב את כביש שמגר-גולדה בשבתות ובחגים, לא נסגר כביש נוסף בעיר.

אבל יש לזכור כי כאשר העירייה סוגרת ציר תנועה מרכזי היא סוגרת גם את הרחובות המובילים אליו, כך במקרה של שמגר-גולדה שנסגר, מה שגרר סגירתם של כבישים רוחביים המובילים אליו.

כמו כן, ישנם לעיתים יוזמות לא חוקיות ופיראטיות של תושבים, הסוגרים רחובות על דעת עצמם.

תגובת העירייה: "בתקופת ברקת לא נסגר אף כביש חדש בשבת".