צילום: מינהל קהילתי צור באהר 'היה נכון' בערבית: על רקע האלימות הגוברת של בני נוער במזרח העיר, שבט חדש של תנועת 'הצופים', בפיקוח משרד החינוך, החל לפעול השבוע בצור באהר. החניכים הנרגשים עלו בפעם הראשונה על מדי החאקי המפורסמים, אם כי בלי דגל ישראל על דש החולצה.

המתכון לשובבות: ביצים, פסטרמה וצואה
ובמערב העיר: שבט הצופים שהיה בסכנת סגירה

תנועת 'הצופים', השייכת להתאחדות הצופים הישראלית, עשתה את צעדיה הראשונים במזרח העיר אחרי שנה של דיונים ארוכים ובירוקטיה מייגעת.עד כה כל סניפי תנועות הנוער שפעלו במזרח ירושלים היו שייכים להתאחדות הצופים המוסלמית העולמית ומומנו על ידה, פרט לתנועת 'הנוער העובד והלומד' שפועלת בשכונת ואדי ג'וז - וכעת גם תנועת 'הצופים' הישראלית.

השבט, שמונה כמאה חניכים, נפתח בצל האשמות על הסתה לאלימות בכפר. מימון התנועה יבוא מתקציב העירייה, שבשלב הזה תקצה לעניים 2,000 שקלים בלבד לכיסוי הפעילות השוטפת. מי שידריך את החניכים יהיו מבוגרים וצעירים מהכפר, שחלקם נדרשו לעבור הכשרת מדריכי נוער.

סוגיית התכנים שיועברו מעלה שאלה גדולה: בעוד שבשבטי 'הצופים' במערב העיר תכנים הקשורים באהבת הארץ ושירת מילות ההמנון הלאומי הם חלק בלתי נפרד מהפעילות, השבט בצור באהר לא יעסוק בנושאים האלה.

בתנועת הצופים מבהירים שהתכנים שישישובצו בפעילויותיה יהיו שייכים לערכי התנועה שנלמדים כבר שנים, והחניכים ילמדו על דמוקרטיה, מנהיגות, כבוד האדם וקבלת האחר. מי שמפקח על תכני הפעילויות המועברות לחניכים הוא משרד החינוך.

"כמעט שנה אנחנו עמלים על יצירת הקשר בין השכונה לבין 'הצופים'", אומר מחזיק תיק הנוער בעירייה אלעד מלכא ('התעוררות'). "אנחנו שואפים לקדם שוויון בתשתיות ובשירותים בין מזרח העיר למערבה".