צילום: שלומי כהן מסלול עוקף ברקת: השר לענייני ירושלים, זאב אלקין, בהנחיית משרד האוצר, יעביר תקציב סיוע מיוחד לעסקים בעיר בסך של 50 מיליון שקל שלא באמצעות העירייה והעומד בראשה ניר ברקת. כך סוכם בפגישה שנערכה אמש (יום ג') בלשכת השר עם נציגי הסוחרים.

בדרך לממשלה? הקמפיין של ניר ברקת
מה עושים הסוחרים הערבים שאין קונים?

התקציב המדובר לא יועבר לעירייה אלא באמצעות הרשות לפיתוח ירושלים (הרל"י) הנמצאת בשליטה מעורבת של המדינה והעירייה.עוד נקבע כי התקציב שיועבר יהיה 'צבוע' וישמש באופן בלעדי לסיוע לעסקים שנקלעו למצוקה על פי קריטריונים שייקבעו בימים הקרובים.

הסיוע יינתן במספר מישורים הן על ידי מענקים והן באמצעות קרן הלוואות בסיוע הסוכנות היהודית. כמו כן יקודם נושא פריסת תשלומים לגופים שונים כגון הביטוח הלאומי.

בפגישה השתתפו נציגי הסוחרים עופר איובי, אלי לוי ושרון ארד. לסוחרים נאמר כי על אופן העברת התקציב הוחלט בהתאם לדרישת משרד האוצר שביקשו להימנע מלהעביר כספים דרך העירייה. לטענתם הסיבה היא שרק כך ניתן יהיה לראות ולפקח על העברת מלוא הסכומים לסיוע לעסקים.