צילום: shutterstock הרב יצחק אייזיק כהנא הצליח לעורר סערה בקרב רבנים רבים. הסיבה: ספר שפרסם לאחרונה המקל בהלכות נידה.

האם מותר לנסוע על בימבה בשבת?
מדוע נפסק שאין להחזיר סמאטרפון שנגנב?

הרב אייזיק כהנא נחשב לפוסק הלכה בכיר בקהילת העדה החרדית שיצא בשנים האחרונות בסדרת פסקי הלכה מקלים לנשים. לאחרונה הוא פרסם את הספר "ארחות טהרה", שעוסק בהלכות נידה, טהרה, טבילת נשים במקווה והלכות ייחוד וקירוב.כך לדוגמא כותב מתיר הרב בספר לבעלים בשעת דחק לקשור את המטפחות של נשותיהם בזמן שהן בנידה, למרות החשש שהמגע יביא לפיתוי ולקיום יחסים אסורים. הרבנים המחמירים, לעומת זאת, אוסרים לחלוטין על פתיחת וסגירת בגדים על ידי הבעל.

מתנגדיו של הרב הפיצו בעשרות בתי כנסת קונטרס תשובות מנומק, שמנסה להפריך את פסיקותיו ההלכתיות. בהקדמה לקונטרס, שהיה יריית פתיחה במאבק מול הרב המקל, נכתב כי הם אינם מבקשים לפגוע בתלמיד חכם או להשפילו. "אין שום כוונה אישית וכואב לנו הדבר מאוד שנאלצנו לכך", כתבו הרבנים. "אולם היות ובפועל יש כאן מכשול גדול לרבים, הורונו גדולי ישראל שמדין תורה מחויבים אנו לעשות ככל האפשר להציל רבים מעוון שלא יכשלו חס ושלום באיסורים חמורים".

במכתב רבנים עליו חתם בין השאר מנהיג הזרם הליטאי הרב חיים קנייבסקי נטען שההקלות ההלכתיות חמורות ואי אפשר לסמוך עליו ועל פסקי הלכותיו "כי הדבר נוגע לחיוב כרת" שמשמעותו הכרתת היהודי מעמו. אחד מחבריו לקהילת העדה החרדית הוסיף במכתב הרבנים שידוע לו בבירור ש"רב זה מטהר את הטמא ממש ומתיר דם גמור לכל הדעות".