צילום: MCT מנהיג העדה החרדית הרב משה שטרנבוך מזהיר: היכונו למלחמת טורקיה ורוסיה ולביאת המשיח והכינו את בגדי השבת. עוד בנבואה: רוסיה תפלוש לאיסטנבול. שטרנבוך, המשמש כראש אב בתי הדין של העדה החרדית, טען בשיעור שבועי לתלמידיו כי המתיחות המדינית בין טורקיה לרוסיה הינה "קול משמיים", המבקש להזכיר לעם ישראל לשמור מצוות וסימן לביאת משיח.

עבור מה אספה העדה החרדית כסף?

את הדברים אמר שטרנבוך בשיעור שהוקדש לסוגיית ביאת משיח וחובת שומרי המצוות כהכנה לקראת הגאולה. "באמת על פי שכל אי אפשר להבין איך מדינה כמו טורקיה מתגרה במלכות רוסיה העצומה ממנה בהרבה, ונראה מזה שהקדוש ברוך הוא מסובב את כל זה כדי להכשיר את הדרך לביאת משיח", התבטא הרב.עוד אמר כי "מלכות רוסיה תתחזק קודם ביאת משיח והאומות יפחדו מהם". לדבריו, במהלך התחזקות רוסיה הם ילחמו בטורקיה ויגיעו לשערי איסטנבול.

שטרנבוך ביקש מתלמידיו להתכונן לאירוע הדרמטי והורה ללבוש בגדי שבת ולצפות למשיח בשעה שרוסיה תפלוש לבירת טורקיה.

"הכוונה היא שבשעה שמלכות רוסיה תילחם טורקיה עד כדי שהרוסים ייכנסו בתוך שערי איסטנבול כדי להילחם בטורקים, זהו סימן שהמשיח עומד לבוא ממש בכל רגע", הסביר.

את נבואתו ביסס שטרנבוך על מסורת וקבלה מאבותיו אך גם מציטוטים מהתנ"ך ומתורת הקבלה, בהם אמירות חכמים על כך שביאת משיח תהיה במוצאי שנת שמיטה שחלה השנה, והסימנים הבולטים לכך יהיו סכסוך בין מדינות שנחשבות למעצמות עולמיות.

תלמידי הרב הסבירו לאחר מכן כי הוא ביקש לעורר לשמירת מצוות ולימוד תורה.