צילום: shutterstock המאבק החדש של עובדי עיריית ירושלים: מניעת אפליה בחלוקת מכשירי הטלפון הסלולרי שמגיעים לעובדים. "גם לעובדי השטח מגיע מכשיר מתקדם כמו שמקבלים הבכירים", טוען חבר ועד העירייה שעומד מאחורי המאבק. אחרי שמבקרת העירייה דחתה את פנייתו, כעת הוא מתכוון לפנות למבקר המדינה: "מדובר באפליה".

חדש: טלפון סלולרי ביידיש
ההנהלה תחפש סלולרי בתיקי התלמידותאלכס מונדרר, שעובד במחלקת הפיקוח על הבנייה וחבר בוועד ההנדסאים והטכנאים, קובל על שיטת החלוקה של מכשירי הסלולר בין העובדים. כיום עובדי השטח ובהם פקחים באגפי הבנייה, איכות הסביבה והתעבורה מחזיקים במכשיר מיני גלקסי 3S, לעומת עובדים מדרג בכיר שמחזיקים במכשיר מדגם אייפון 5S או גלקסי 4S לפי בחירתם.

מונדרר סבור שחלוקת המכשירים יצרה סממן סטטוס מנקר עיניים. הוא הכין חוות דעת שבה נימק מדוע עובדי השטח בעירייה זקוקים למכשיר אייפון, שמאופיין לטענתו באיכויות שלא קיימות בגלקסי. במסמך מנה כ־20 סעיפים, ובהם "תמונה באיכות מרבית", שכן הפקחים נדרשים לצלם אתרים ומפגעי רעש לצורך עבודתם.

בחוות הדעת סוקרו ההבדלים בין המכשירים. כך למשל נכתב: "לעתים ההקלדה במכשיר מתבצעת בעמידה, במבנים ללא תאורה, מה שמצריך מקלדת גדולה ככל האפשר".

מונדרר פנה לוועדת התקשורת בעירייה בבקשה ליישם את תוכניתו ולהחליף את מכשירי הסלולר. הוא נדחה בנימוק שאין נסיבות המצדיקות חריגה ממסגרת הקריטריונים שנקבעו להקצאת מכשיר נייד. בהמשך פנה למנכ"ל העירייה, ולאחר שלא קיבל תשובות מספקות מהמנכ"ל וממנהלי אגפים פנה למחלקת חופש המידע בבקשה לקבל מסמכים הקשורים להליך קבלת ההחלטות הנוגעות לחלוקת סלולר ומסמך שמפרט את הנימוקים
שהכריעו בקריטריונים לחלוקה. לאחרונה התלונן בפני מבקרת העירייה בטענה שוועדת התקשורת, מנהלי אגפים ומנכ"ל העירייה דחו את פנייתו בלי לספק תשובה עניינית, אך גם מבקרת העירייה דחתה את פנייתו.

"מהפנייה עולה כי אתה ממליץ לערוך בדיקת ביקורת. אנו נבחן את שילוב הנושא בתוכנית העבודה בהתאם לסדרי העדיפויות שבתוכנית השנתית", כתבו לו בלשכת המבקרת.

כעת הוא מתכוון לפנות למשרד הפנים ולמבקר המדינה בבקשה לבחון את טענותיו. מונדרר עצמו סירב להתייחס לעניין.

העירייה: "קבענו בראשית 2014 קריטריונים ברורים להקצאת מכשירים ניידים, ואלו פורסמו וידועים לכל העובדים. ההקצאה לזכאים נעשתה בהתאם לצרכי העובדים ובהתאם למגבלות תקציביות. המכשירים נבחרו בליווי יועץ טכנולוגי ועל סמך ניסיון מוכח בארגונים רבים בארץ ובעולם. בהתאם לתנאי המכרז, בסוף שנת 2016 ייקבעו קריטריונים חדשים בשים לב להתפתחויות הטכנולוגיות בשוק הסלולר".