צילום: פייסבוק פרסום פרשת ההטרדות המיניות באוניברסיטה העברית בירושלים הוביל למספר שינויים וחידושים בקמפוס, כמו תקנון חדש למניעת הטרדות והקמת נציבות חדשה.

הר הצופים: סלעי הענק שיימנעו הטרדות מיניות
הטרדות מיניות: המנהל שתק - תלמידים יעזבויוזמה שהגיעה כעת דווקא ממרצות האוניברסיטה היא להקים פורום משותף לאנשי סגל, שמטרתו להגביר את המודעות ולסייע במניעת המקרה הבא. פורום המרצים והמרצות למניעת הטרדות (פמלי"ה) נועד להיות גוף בלתי תלוי באוניברסיטה, כדי לאפשר גם לציבור המרצים להיות שותף פעיל במניעת הטרדות.

"בשנה האחרונה נחשפנו לשורת מקרים של הטרדות מיניות ולפניות חוזרות ונשנות לשינוי דרך הטיפול בהם", כתבה מייסדת הפורום קרולה הילפריך בהזמנה שנשלחה לכלל המרצים באוניברסיטה. "ההנהלה לקחה את הנושא ברצינות, הקימה פורומים שונים לטיפול בנושא והוציאה תקנון חדש לטיפול בהטרדות מיניות, שהוא לכל הדעות המתקדם בישראל. עם זאת ובמקביל עלה צורך בגיבוש פעילותו של פורום בלתי תלוי של מרצות ומרצים שיעסוק בתרבות המגדרית בקמפוס ובמיוחד במניעת אלימות, בעבירות מין ובטיפול בהטרדות מיניות באוניברסיטה. אנחנו מבקשות לקחת חלק בתהליך הטיפול בהטרדות מיניות כמרכיב מלווה קבוע, הן באירועים
השוטפים בטווח המיידי והן במחשבה ועבודה לטווח הארוך".

מנגנון הליווי שהפורום מתכנן צפוי לפעול בשני מישורים: במישור אחד, האקדמי, באמצעות ליווי המתלוננת בהמשך לימודיה, ובמישור שני באמצעות ליווי ממשי לפגישות השונות על ידי אחת מחברות הפורום. כמו כן, כדי להגביר את נושא השקיפות חברות הפורום מבקשות לקיים שני מפגשים בשנה עם הרקטור, הנשיא והנציבות או היועצת משפטית ולקבל עדכון על התלונות ומצבן. הפורום נמצא עדיין בהליכי גיבוש, אך יוזמיו מבטיחים להתחיל בפעילות בהקדם האפשרי.