צילום: תכנית אב לתחבורה מפת ירושלים 2026: הקו הכחול – אין, הערבים – אאוט. בהמשך לאישור הועדה המחוזית להקמת הקו הכחול של הרכבת הקלה, העירייה הציגה השבוע בחגיגיות את מפת מערך הרכבת הקלה שהקמתו צפויה להסתיים ב-2026.

התירוצים של המתגנבים לרכבת הקלה
קמפיין הנימוסים של הרכבת

אלא שלצד ציון של מרבית השכונות היהודיות בעיר, לא כוללת מפת העירייה אזכור של אף שכונה ערבית.אי אזכור השכונות צורם במיוחד בגלל שגם הקו הקיים וגם הקווים המתוכננים עוברים במספר שכונות שונות במזרח ירושלים שתושביהן מרכיבים לא פחות מ-37 אחוזים מאוכלוסיית העיר.

כך, מעיון במפה נראה כי נעלם שמה של שועפאט, למרות שהשכנה הצמודה אליה – רמת שלמה, מופיעה בשרטוט.

כמו כן לא ניתן למצוא את השכונות אבו תור ובית צפאפה, אף שמבחינה גיאוגרפית הן היו אמורות להופיע.

מתוכנית האב לתחבורה שהכינה את המפות נמסר כי: "המפות הללו הנן לצורך תיאור התוואי בלבד ולא תיאור התחנות או שירות שינתן בעתיד. בכל המפות האחרות שלנו מופיעות השכונות היהודיות והערביות וכל השירותים שלנו ניתנים בכל השפות. במפות שיוכנו לאחר האישור המלא לכשיבוא, אנחנו בוודאי נפרסם את המפות המלאות של התוואים ושם כמובן יופיעו כל השכונות".