צילום: גיל לרנר דו"ח פרקליטות ירושלים חושף: 1,531 כתבי אישום הוגשו במחוז בשנת 2015, 738 מתוכם על אלימות ו־170 על עבירות מין. מספר האישומים שהוגשו על עבירות סמים היה הנמוך ביותר.

הנוער הירושלמי: שותים יותר, גזענים יותר
ירושלים: כל תלמיד שני בעיר חשוף לאלימות בבית הספרהשבוע נחשפו הנתונים המספריים המפורטים בנוגע לשנת 2015.

במהלך שנה זו נפתחו במחוז ירושלים כ־4,596 תיקי פרקליטות פליליים מתוך 29,712 תיקים במדינה כולה. מתוכם הוגשו 1,531 כתבי אישום, לא בהכרח מתוך תיקי הפרקליטות שנפתחו באותה השנה. כמו כן, במהלך שנת 2015 נסגרו בפרקליטות מחוז ירושלים 3,673 תיקים בלי שהוגש בהם כתב אישום, גם כאן, לא בהכרח מתוך התיקים שנפתחו ב־2015. מתוך התיקים שנסגרו 76 אחוז נגנזו במחוז ירושלים ו־24 אחוז הועברו לגוף תובע אחר.

כתבי האישום הרבים ביותר הוגשו על עבירות אלימות (738) - שיעורם עומד על 48 אחוז מכלל כתבי האישום. שיעור זה הוא גם הגבוה ביותר בהשוואה לשאר המחוזות בארץ. במקום השני מבחינת מספר כתבי האישום נמצאות עבירות המין (170) - 11 אחוז מכלל כתבי האישום שהוגשו במחוז. בעבירות שעניינן פגיעה בביטחון המדינה, מחוז ירושלים מחזיק במספר הרב ביותר של כתבי האישום שהוגשו בישראל (89) יחד עם מחוז דרום.

מספר כתבי האישום שהוגשו על עבירות סמים (20) הוא הנמוך ביותר, ושיעורם עומד על אחוז אחד בלבד מסך כל כתבי האישום שהוגשו בבירה. מספר נמוך נוסף של כתבי אישום ביחס לשאר המחוזות בארץ הוגש על עבירות רצח, הריגה וגרימת מוות ברשלנות - בסך הכל 59 כתבי אישום (4 אחוזים). גם על עבירות של הפרעה לסדר הציבורי נרשם שיעור זהה (3 אחוזים).

עו"ד נורית ליטמן, פרקליטת מחוז ירושלים (פלילי): "למרות עומסי העבודה הכבדים, צמצמה פרקליטות המחוז בשנה האחרונה באופן משמעותי את משך זמן הטיפול בתיקים. בעוד שבעבר התקבלו החלטות בתיקים לעיתים גם שלוש וארבע שנים לאחר הגעת התיק לפרקליטות, כיום מרבית התיקים מטופלים תוך תקופה של שנה וחצי-שנתיים".