האם האינטרנט יציל את עדר הצבאים בצפון ירושלים? למרות השקט התעשייתי והנמכת האש בחזית התקשורתית, מסתבר כי מתחת לרדאר הגופים הירוקים נערכים במלוא המרץ לקראת הקרבות הבאים במאבק הציבורי על הצלת הצבאים ומצפה נפתוח כשטח ירוק ללא בנייה.

רמות: התמונות שבקרוב לא תראו יותר

לאחרונה העלתה עמותת 'רמות למען הסביבה' קמפיין ברשת להחתמת עצומה וגיוס תרומות לצורך חיזוק מעמדם והתנהלותם בהמשך המאבק הצפוי בנושא. העצומה מופנית לראש העירייה ניר ברקת, התומך בעמדת הגופים הירוקים ומתנגד לבנייה המוצעת במקום. החותמים על העצומה קוראים לברקת לקדם במהירות את התוכנית האלטרנטיבית לפיתוח פארק עירוני, תוכנית שכבר אושרה בוועדה המקומית. היוזמה נתמכת על ידי קק"ל שאף מוכנה לתקצב בכעשרים מיליון שקל את המיזם הירוק. כמו כן תומכים בתוכנים המינהל הקהילתי של רמות והחברה להגנת הטבע. בשבועיים האחרונים חתמו על העצומה 465 איש.

לניהול הקמפיין הציבורי הממושך נעזרים הגופים הירוקים ככל שניתן במתנדבים ופעילים סביבתיים, ואפילו עורכי הדין שהחתימו את אלפי המתנגדים עשו את עבודתם עד כה בהתנדבות. אך מן הסתם הקמפיין של שילוט החוצות על גבי האוטובוסים עלה כסף רב וההתנהלות הצפויה בערכאות משפטיות תעלה אף היא לא מעט. לצורך כך הוחל בתהליך של גיוס תרומות ונערכו לאחרונה מספר פניות לגופים ואנשים פרטים לגייס משאבים לצורך זה.

תוכנית הבנייה מעוררת המחלוקת להקמת שכונה חדשה במצפה נפתוח, כוללת הקמת 1,650 יחידות דיור ומבני ציבור שונים. בשטח המדובר ישנו עדר צבאים וכן כ-500 מיני צמחייה שהופכים את הגבעה לשטח ירוק ברגישות גבוהה ובעל ייחודיות ברמה הארצית. התוכנית לבנייה במקום שנקראת 'מורדות רמות' נהנתה בשנה החולפת מקידום מזורז אך בצעד יוצא דופן הוחלט להפסיק את קידומה באמצעות הותמ"ל ולהעבירה לקידום רגיל בוועדה המחוזית.

כמו כן, רשות מקרקעי ישראל, יזמי התוכנית, הודיעו כי לנוכח כך שהתוכנית אינה שלמה יש לערוך סקר סביבתי מפורט לפני אישורה הסופי בוועדות התכנון השונות. לתוכנית הוגשו מעל ל־11 אלף התנגדויות, כולל עתירה מנהלית של העירייה.