לקראת פתיחת שנת הלימודים ועל רקע מצוקת כיתות לימוד במגזר החרדי, בעירייה מצאו פתרון מעט בעייתי לתושבי קרית יובל ובית וגן - הקמת בית ספר במבנה עם אנטנות סלולריות.

אנטנות סלולריות: הירושלמים כבר לא פוחדיםהמבנה, ברחוב בית וגן, נשכר לתקופה של חמש שנים בעלות של 165 אלף שקל לחודש. הוא שימש עד לאחרונה כבית מדרש, פנימייה וחדרי לימוד לישיבה לצעירים 'באר התורה', וכעת מתכוונים בעירייה להסב את המבנה לבית ספר כפתרון למצוקת כיתות הלימוד. בשטח של 2,200 מ"ר וחצר של 1,500 מ"ר יפעלו בשלב ראשון שש כיתות לבנות, לצד מבנים ניידים שיוצבו בחצר.

אלא שעל גג המבנה, שאמור לעבור לשימוש בית הספר, הוצבו אנטנות של חברות סלולר. למרות המלצה לפנותן, באגף נכסים סברו שאפשר להשאיר את האנטנות, בכפוף לתנאים והגבלות שנועדו למנוע קרינה מסוכנת שעלולה לפגוע בתלמידות בית הספר.

סוגיית הצבת האנטנות והקרינה שיוצאת מהן עלתה לדיון במשא ומתן בין העירייה לבעלי המבנה. שמאי מקרקעין שנשכר מטעם העירייה המליץ בחוות דעת לדרוש את פינוי האנטנות לפני חתימת חוזה, אך בחוזה השכרת המבנה שנחתם על ידי אגף נכסים והיועץ המשפטי, סוכם שבעלי המבנה יוציאו בהקדם היתר בניה לאנטנות ויתחייבו לעמוד ברף הקרינה המותרת.

כמו כן, סוכם שהעירייה תוכל לבצע מפעם לפעם בדיקות קרינה. אם תוצאות הבדיקה יצביעו על רמת קרינה גבוהה מהרגיל, העירייה תהא רשאית לסיים את חוזה השכירות מבלי לפצות את בעלי הנכס, אלא אם הוא ידאג להפחתת הקרינה על פי כללי הסף של המשרד לאיכות הסביבה ולשביעות רצון העירייה.