עו"ד אברהם גוגיג, החשוד בפרשת השוחד בנתניה, קיבל מהעירייה קרקע לבניית בית כנסת בשכונת גבעת מרדכי שנמצא כעת בתהליכי בניה מתקדמים. הקצאת הקרקע אושרה לו זאת על אף שכתובת עמותת ישיבת 'ראדין' רשומה בנתניה ופעילותה נמצאת בחקירה בימים אלה.

עוד בירושלים
לא ייאמן: שוחד כבר בכיתה ב'

הקמת של המבנה של ראדין, עלה בוועדת ההקצאות של העירייה לפני כמה חודשים. ההקצאה לקבלת הקרקע שעליו צפוי להיבנות בית הכנסת, הותנתה בהצגת הסכם מכירה של שתי חנויות - בהן משתמשת העמותה בימים אלו לקיום תפילות - כך שבכסף של מכירת הנכסים ניתן יהיה לממן את בניית בית הכנסת. יש לציין כי בחנויות אלו נעשה שימוש חורג שמהווה מטרד ציבורי לחלק מתושבי השכונה המתלוננים על רעש בקרבת המקום.בוועדת ההקצאות הובהר כי ההקצאה לקרקע תאושר לראדין רק כאשר העמותה תציג הסכם שהם מכרו את הנכסים הללו. עוד תנאי לקבלת הקרקע, הוא אישור הוספת כתובת רשומה בירושלים ברשם העמותות, כאשר בימים אלו היא רשומה בנתניה.

בעמותת 'ראדין' לא אהבו את התנאים שהציבו בפניהם וביקשו שישנו את הסעיף המחייב אותם למכור את החנויות, על מנת שיוכלו לקבל את הקרקע. אלא שהחנויות הללו כלל לא רשומות בטאבו על שמה של העמותה, אלא נמצאת בידיה של ישיבת חברון שבשכונה. מכאן, נשאלת השאלה כיצד העמותה יכולה להתחייב למכור נכס שאינו שייך לה?.

בעמותה, כאמור לא אהבו את שורת התנאים שהציבה העירייה בפניהם, ובחודש מאי האחרון ביקשה בועדת הקצאות לתקן את החלטת המועצה שמחייבת אותם למכור את החנויות, בכפוף לכך שתציג הוכחת יכולת אחרת למימוש ההקצאה. בתום הוועדה הוחלט על ידי הוועדה המייעצת לא לשנות את התנאי כאשר 6 התנגדו לבקשה מול 5 חברי מועצה שתמכו. כמו כן הוחלט להחזיר את הדיון בבקשה זו לוועדה המקצועית לבחינה מחדש של הקצאת הקרקע לטובת עמותת 'ראדין'.

וכאן נכנס לתמונה ראש העירייה ניר ברקת. במקום שהדיון יוחזר לוועדה המקצועית כפי שנרשם בפרוטוקול הועדה, פעל ברקת לעלות נושא זה בחזרה לסדר היום בישיבת המועצה שהתקיימה פחות מיומיים בלבד לאחר ההחלטה שהתקבלה בוועדת ההקצאות.

לקראת סופה של הישיבה, ראש העירייה העלה את הקצאת הקרקע לטובת עמותת 'ראדין' בעניין מכירת החנויות, שכאמור נפלה בועדת ההקצאות. הפעם בהצבעה זו נכחו רק חברי המועצה החרדים וסגנית ראש העירייה, חגית משה שהצביעו בעד ביטול הסעיף המורה על מכירת החנויות כששאר חברי המועצה יצאו מהאולם ולא הצביעו, למעט ראש סיעת מרץ, חברת המועצה לורה ורטון שמחתה נגד המהלך. על פי חברי המועצה שיצאו מהאולם, ראש העירייה הפעיל משמעת קואליציונית. למעשה, ההחלטה שהתקבלה רק יומיים קודם לכן, התבטלה במחי יד כלעומת שבאה בשל התערבותו של ברקת ובכך העירייה קידמה עבור עו"ד גוגיג הקלות לקבלת הקרקע.

במהלך ישיבת המועצה אמרה סגנית העירייה חגית משה כי: "כל הנושא של גבעת מרדכי וישיבת 'ראדין' אין שום שינוי. בדקנו את הנושא גם עם החרדים וגם עם ראש העירייה שבאופן אייש התחייב וגם המנכ"ל, שלא יהיה שינוי בהחלטה לגבי בית הכנסת" (כלומר - ראדין יקבלו את מה שהובטח להם). משפט זה מעורר שאלות לגבי דילים פוליטיים שנרקמו לכאורה, לנוכח העובדה כי בוועדת ההקצאות התנגדו להקלות שביקשה העמותה, ואילו בישיבת המועצה שהתקיימה למחרת העירייה כן סיפקה הקלות לקבלת הקרקע.

ד"ר לור ורטון, המשמשת גם כיו"ר ועדת הביקורת: " עיריית ירושלים נתנה הקלות כאן, מסיבות בלתי ברורות. בנוסף, ראש העירייה התערב ולמעשה שיבש את סדר היום של ישיבת המועצה".

תגובת הרב אהרון ליבוביץ', ראש סיעת ׳ירושלמים׳: ״בהיבט הירושלמי, מכל ההתנהלות סביב ההקצאות של העמותה בגבעת מרדכי נדף ריח רע כבר מהרגע הראשון, וזו גם הסיבה שבגינה נמנענו מלתמוך בהקצאות במועצת העיר״.

העירייה בתגובה: "הדברים אינם מדויקים. הנושא לא הורד מסדר היום וראש העירייה לא מיהר להעלות אותו מחדש כנטען. מועצת העירייה אישרה הקצאת מקרקעין לעמותת ראדין בתנאי שתוכיח יכולת כלכלית ממשית להנחת דעתו של היועמ"ש לעירייה לבניית בית הכנסת. נציגי העמותה הציגו בטוחות כלכליות שאושרו על ידי היועץ המשפטי לעירייה.

"יש לציין כי הוועדה קבעה כי תנאי למתן 'טופס 4' למבנה בית הכנסת החדש יהיה פינוי הנכסים המשמשים כיום לבית כנסת. התנאי נשאר בעינו ולא שונה".

את תגובת עו"ד גוגיג לא ניתן היה להשיג.