אלכס קולומויסקי זכאים לדיור - בתנאי שיהיו חרדים: סגן ראש העירייה יוסי דייטש ונציגים חרדים נוספים, דורשים לבטל תנאי מכרז דיור 'מחיר למשתכן' ברמת שלמה מחשש לשינוי באופי השכונה. כמו כן, נציגי החרדים בכנסת מבקשים להקים מינהלת דיור ייעודית למגזר החרדי.

רמת שלמה: הפרדה בין ילדים בגיל 10

מדובר במכרז שאמור להיסגר בקרוב ל־200 דירות בשיטת 'מחיר למשתכן', אך מסעיר את נציגי החרדים בעירייה. הם חוששים שתקנות חדשות של משרדי האוצר והשיכון בנוגע לשיטת ההתמודדות על מכרזים לזכאים יביאו הלכה למעשה לחיסול המושג 'שכונות חרדיות' וריכוזי החרדים הנפרדים בעיר. כעת דורש דייטש לבטל תוצאות מכרז שבמסגרתו אמורים מאות זכאים לקבל זכויות רכישה בפרויקט שכבר אושר לבנייה בשכונת רמת שלמה.קבוצה סגורה
הדאגה של החרדים נובעת מהחלטת מינהל הדיור במשרד האוצר לאפשר לקבוצה סגורה של 60 אלף זכאים שנרשמו לתוכנית 'מחיר למשתכן' בסדרה א' לרכוש דירות בפרויקטים שהוגדרו מראש, בלי חלוקה לפי אזורי מגורים, אופי האוכלוסייה ואורח חיי הזוכים. כדי לעודד את הזכאים למהר ולרכוש דירה נקבע שזכאי שלא יממש את זכאותו יאבד את מקומו ויעבור לסדרה ב' שתתוכנן בעתיד, דבר שיוצר לחץ על הנרשמים לממש את זכאותם.

כעת מתריעים נציגי החרדים בעירייה מפגיעה בזוכים מהציבור הכללי שיבחרו להתגורר בשכונה החרדית, או שלחלופין לא יוכלו לממש את זכותם בגלל אורח החיים שלהם ושל שכניהם. "אנחנו רואים מה קורה בשכונות מעורבות ואין לנו עניין להגיע למלחמות דת בעוד שכונות. אנחנו מחפשים שלום ולא מריבות", התריעו. "הרחבת רמת שלמה אמורה לתת פתרון למצוקת הדיור הקשה במגזר החרדי, במקום לגלגל אותה לשכונות מעורבות".

במכתב לראש מינהל הדיור אביגדור יצחקי טען דייטש כי תנאי המכרז סותרים החלטה שהתקבלה לאחרונה בקבינט הדיור שלפיה יש לעודד בנייה של מתחמי דיור נפרדים לציבור החרדי בערים ותיקות ולעבות מתחמי דיור קיימים. לדבריו, משרד השיכון נמנע מלפרסם את תנאי המכרז בעיתונות חרדית ובפרסומי רחוב ייעודיים למגזר החרדי, כך שרשימת הזכאים כוללת רק מעט משפחות מהמגזר. "כפועל יוצא מכך, אותו ציבור שהודר על ידי משרד השיכון מלהיות חלק מאותם זכאים במסלול של מחיר למשתכן מודר כעת בשנית", הוא טוען.

דייטש שיגר גם אזהרה מההשלכות של קבלת תוצאות המכרזים, שעלולות לעורר חיכוכים בין התושבים החרדים הוותיקים לזוכים החדשים: "שיטת המכרזים חותרת תחת אופיין של שכונות חרדיות נפרדות ומאלצת זכאים מכל המגזרים להתמודד על אותם אזורים. במקום להתגורר באזור המתאים לאופיים הם עלולים למצוא את עצמם כמיעוט בתוככי שכונה חרדית ותיקה", התריע.

בתוך כך, ח"כ יעקב אשר מבקש להקים מינהלת דיור חרדית שתפעל כזרוע ביצועית ליישום החלטות ממשלה בסוגיית הדיור, בדומה למה שנעשה בעבר במגזר הדרוזי והצ'רקסי. בפגישה שקיים עם מנכ"ל משרד השיכון אשל ארמוני ביקש חבר הכנסת גם לתקן ולהתאים את המכרז בשכונת רמת שלמה "לאוכלוסייה בעלת צביון חרדי".