המוצרים שהושמדו לפני כחודש. צילום: דוברות משרד הבריאות

קורס עם בשר: על רקע ריבוי בדיקות התברואה שהעלו ממצאים חריגים בבתי עסק בעיר בשבועות האחרונים, נפתח לאחרונה קורס נאמני תברואה לבעלי עסקי מזון.

בשבועות האחרונים השמידו פקחי משפרד הבריאות מאות קילוגרמים של בשר ועופות בבתי עסק בירושלים, בפעולת אכיפה משותפת עם מחלקת רישוי העסקים של העירייה. הבשר שהושמד אותר בחלקו כשהוא מופשר בתנאים שאינם נאותים, חלקו נמכר ללא רישיון יצרן או סימון או הגיע ממקור בלתי ידוע. אולי בעקבות הקורס ההחרמות וההשמדות הלו ייעשו נדירות יותר.

הקורס, שבסיומו יוכתרו משתתפיו כ'נאמני תברואה' נולד מיוזמה משותפת של מט"י ירושלים, האגף לקידום עסקים בעירייה ולשכת הבריאות המחוזית. במסגרתו לומדים המשתתפים בהרחבה את עקרונות הבטיחות במזון, ובכלל זה הקפדה על מקור רכישת המזון, הובלתו וקבלתו, מניעת חדירת חיידקים למזון ובלימת התרבותם ועוד.