מימין: הכלבה וחמשת גורית בכלוב ברכב. צילום: פרטי

בסרטון שצולם בשכונת גילה והגיע לידי מיינט ירושלים נראה רכב של השירות הווטרינרי השייך לעיריית ירושלים מעלה בסוף השבוע (ה') חמישה גורי כלבים, חסרי ישע לרכב בעוד אמם מייללת נואשות ברחוב. מהעירייה נמסר כי תושבים רבים בגילה התלוננו על כלבים המשוטטים בשכונה ונאלצו להרדים את הגורים.

לפי מצב עטיניה הכלבה המליטה אותם זמן קצר קודם לכן, בסרטון היא רודפת אחרי הרכב ומיללת אך גם בכי הכלבה לא ריככו את ליבם של הפקחים.  

פעילה למען זכויות בעלי חיים ביקשה כי יעלו גם את האם לרכב על מנת לא להפרידה מגוריה: "אני אעזור לך לעלות אותה לרכב. אל תיסע בבקשה". לאחר מספר שניות עלו הפקחים לרכב ועזבו את המקום כאשר הכלבה נשארה ברחוב.

חוק עזר לירושלים, פיקוח על כלבים וחתולים, התשל"ח-1978  סעיף 6(ב) קובע: "כלב שאין רישיון להחזקתו או שאינו נושא על צווארו לוחית מספר, יתפסוהו שוטר , מפקח או פקיד העירייה וימסרוהו למלונות העירייה; ואם אי אפשר לתופסו תוך זמן סביר ובמאמצים סבירים, רשאי השוטר, המפקח, או פקיד העירייה להשמידו".

אולם סעיף ג' מסייג: "כלב שנמסר למלונות העיריה לפי סעיף 6(ב), מותר למסרו או להשמידו אם לא נמצאו לו תובעים תוך 10 ימים מעת תפיסתו".

מדובר צער בעלי חיים ישראל, גדי ויטנר נמסר: "המחלקה הווטרינרית של עיריית ירושלים חייבת למצות את הדין ולבדוק לעומקם של דברים מדוע הגורים נתלשו באכזריות ובודדו אותם מאמם. איך יכול להיות שפקח מחלקה וטרינרית שאמור על פי חוק לאסוף כל כלב משוטט החליט לקרוע גורים מאמם ולהשאיר את האמא ברחוב זועקת את כאבה.

"מקרה קשה זה בהחלט צריך לבוא לפתחה של המשטרה או מנהל השירותים הוטרינריים בשדה שייתן דעתו ואת הדין עם הפקח וירענן הוראות, נהלים ותקנות הנוגעות לאיסוף כלבים משוטטים. אגודת צער בעלי חיים בישראל תפנה עם ממצאים אלו אל הממונים במשרד החקלאות לבירור המקרה הקשה".

העירייה: "עקב היעדר טיפול של רשויות המדינה בכלבים משוטטים בשטחים סביב העיר חודרים מאות כלבים מתפרעים לשכונות קו התפר ומסכנים את בריאות וביטחון התושבים. באזור בו נמצאה הכלבה היו תלונות רבות מצד תושבים על פחד מפני כלבים משוטטים. פקחי השירות הווטרינרי איתרו ביום שישי את הגורים במטרה להעביר אותם ואת הכלבה לכלביה העירונית.

"לצערנו הכלבה לא אפשרה להתקרב אליה ולפקחים אין אישור להשתמש בחצי הרדמה ולכן לא התאפשר להעבירה גם לכלביה. הגורים הועברו לכלביית השירות כמו מאות גורים אחרים המועברים לכלביה העירונית בכל שנה ולאחר טיפול וחיסון מוצאים בית מאמץ. לצערנו נמצא שהגורים צעירים מידי ואינם יכולים לאכול בעצמם ונאלצנו להרדימם.

"בימים אלו מסיים השירות הווטרינרי לקבל אישורים ולהכשיר צוות לכידה שייעזר בחיצי הרדמה אמצעי שיאפשר במקרים דומים בעתיד לכידה של האם והגורים. מדיניות העירייה היא להעניק טיפול לכלבים חתולים ובעלי חיים ולמצוא להם בית מאמץ".