כיכר ספרא. אילוסטרציה: אדווה חולי

שוחד בהפתעה: מהנדס בעיר שהיה בקשר רציף עם מפקחי העירייה הצליח לשחד מפקחי בנייה בצורה מיוחדת בתקווה לקבל הקלה במתן היתרי בנייה.

במקרה אחד שמתואר בכתב האישום הגיע המהנדס לבניין העירייה, נכנס לחדרו של הבכיר והשאיר על שולחנו מעטפת ובה סך של 1,800 שקלים. לאחר מכן יצר המהנדס קשר טלפוני עם אותו בכיר וביקש שיבחן "מה מונח על שולחנו המשרדי".

כחודש לאחר מקרה זה, פקד שוב המהנדס את חדרו של הבכיר אך הפעם השאיר מעטפה ובה 1,000 שקלים. לאחר מספר שעות יצר שוב קשר טלפוני על מנת לעדכן בדבר "ההפתעה" שמונחת על שולחנו. למחרת ביקש המהנדס סיוע בקבלת אישור בנייה למבנה מסוים בצור באהר שבו חריגות בנייה.

אופי פעולות אלה של השארת מזומנים על שולחן הבכיר חזר מספר פעמים עד שנקרא על ידו למשרד. המהנדס הגיע למשרד ואמר כי הוא מעוניין לקבל אישור למתן שירותים ביחס למבנה בצור באהר, והוסיף ״עכשיו שהתחלת לעזור, אני אעזור לך״.

"אין צורך להכביר במילים על חומרתה של עבירת השוחד אשר טומנת בחובה סכנת לדמותו של השירות הציבורי", כתב השופט בגזר הדין והוסיף, "מתן השוחד משחית את מידותיו של עובד השירות הציבורי ופוגע בתדמיתו".

בית המשפט גזר על המהנדס 5 חודשי מאסר בפועל שירוצו בעבודות שירות וזאת לאחר שכלול מצבו הרפואי והנפשי של הנאשם.