דניאל מעוז בכתב האישום לפני 5 שנים. צילום: גיל יוחנן

בית משפט השלום בירושלים, גזר הבוקר (ג') על דניאל מעוז 15 חודשי מאסר נוספים לשני מאסרי העולם שכבר נגזרו על דניאל (8 חודשים במצטבר ו-5 חודשים חופף לעונש הקודם) בעניין בידוי ראיות. בנוסף, נקבע כי על הנאשם לפצות את ניר מעוז בסך 6 אלף שקלים.

השופט גורדון קבע כי הנאשם בניסיון להתחמק ממתן הדין על עבירת הרצח, בחר באמצעות מכתב כוזב להפנות את חיצי החשד לעברו של אחיו. בגזר הדין נכתב כי "מעשי הנאשם ביקשו לאתגר את יכולתן של מערכות אכיפת החוק והמשפט לעשות צדק, והעמידו בסיכון את אמון הציבור בהליך הפלילי ובתוצאותיו. על כן, ראוי להבהיר את הפסול שבמעשים, ולהרתיע אחרים השוקלים לבצע מעשים דומים".  

"הדבר פסול במיוחד נוכח בחירת הנאשם באחיו ניר, בשר מבשרו, ויצירת סיכון לניר באמצעות הצבעה עליו כרוצח שני הוריו", הדגיש השופט.

בית המשפט הדגיש את חומרת העבירה שביצע הנאשם, מידת התחכום והתעוזה שנלוו לעבירה והיכולת לבצעה מתוך בית הסוהר - כל זאת במטרה להשפיע על תיק הרצח ולהביא לזיכויו. השופט ציין כי מעשיו של הנאשם ראויים לעונש מאסר נפרד מזה שנגזר עליו בגין עבירת הרצח ולפיצוי כספי משמעותי.

עו״ד אפרת פילזר ביזמן, פרקליטות מחוז ירושלים: "לאחר שהנאשם הורשע ברצח הוריו הוא הורשע גם בניסיון להטות את ההליך הפלילי שהתנהל בעניינו תוך פגיעה בשמו הטוב של אחיו ניר מעוז"

לפני כשבע שנים התרחשה הפרשה שהסעירה את מדינת ישראל בה רצח בני הזוג נח ונורית מעוז, על ידי בנם דניאל. באוגוסט 2011 נמצאו בביתם בשכונת רמות בעיר גופותיהם של בני הזוג, כמה ימים לאחר מכן נעצר בנם דניאל והורשע לבסוף ברצח הוריוביולי 2013 הרשיע בית המשפט המחוזי בירושלים את דניאל מעוז ברצח הוריו וגזר עליו שני מאסרי עולם מצטברים חמש שנות מאסר נוספות בגין השמדת ראיות

ב-2012 זייף דניאל מכתב לשופטים שדנו בתיק הרצח, שבו התחזה לשכן של הוריו בשכונת רמות במכתב שנשלח באמצעות אסיר שהשתחרר בו נטען כי הרוצח הוא אחיו ניר. דניאל הציע לאסיר המשוחרר, רוני בן ארבון, לנסח מכתב בעילום שם, שיחזה להיות כאילו נכתב בידי עד ראיה ובו תיאור כוזב של מה שהעד ראה וחששותיו להעיד. בן ארבון היה אחראי לשלוח אותו לאחר שחרורו לפרקליטות, לסנגורו של דניאל בתיק הרצח ולהרכב השופטים שדן באותו הליך

בפברואר האחרון הורשע בפעם השנייה הרוצח דניאל מעוז, על פי הודאתו בעבירה של בידוי ראיות ואף שלח לאחיו, ניר, מכתב ארוך בו הוא מתנצל על מעשיו ולוקח אחריות על מעשיו