מתחם התחנה. צילום: רפי קוץ

האם מתחם התחנה שוב בסכנה? ברק שיגר היום (ד') מכתב ובו הזמין את חברי מועצת העיר לישיבה (שלא מן המניין) שתיערך ביום ראשון הקרוב לדיון על הערר שאמורה להגיש העירייה למועצה הארצית לתכנון ובניה בניסיון להפוך שוב את ההחלטה בנוגע לפתיחת מתחם התחנה בשבת.

הישיבה תתקיים ביום ראשון הקרוב (24.6) בשעה 18:00 באולם המועצה. "לאחר שהוועדה המחוזית לא שהתה לפנייתנו שלא לקבל החלטות שתוכנית זו ולצערנו קיבלה החלטה בניגוד לעמדת העירייה למרות החלטות מליאת הוועדה המקומית", לשון ההצעה עליהם חתומים חברי המועצה החרדים.

אמש (ג') הממונה על המחוז במשרד הפנים ביקש מברקת לקיים ביום ראשון ישיבה שלא מן המניין לדון בסוגייה, שבוע לפני מועד הישיבה הרגילה. המטרה: לאפשר די זמן לערער על החלטת הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה לפני שבועיים, שאישרה את המשך פעילות המתחם. "יש חשש שקיום הדיון במועד הישיבה מן המניין יסכל הלכה למעשה את אפשרות הגשת הערעור, לנוכח לוחות הזמנים הקובעים בחוק", הסבירה.

ראש העירייה ניר ברקת חזר וציין שהמתחם יישאר פתוח בשבת. "הסטטוס־קוו בעיר אומר שיש מסעדות ומקומות בילוי פתוחים בשבת ואין מסחר בחלק היהודי של העיר. כך היה וכך יהיה. מתחם התחנה מוסיף ערך גדול לירושלים ונותן מענה גם בשבתות לחילונים ולתיירים. בירושלים חייבים לדעת לחיות כולם ביחד זה לצד זה ואסור שקיצונים יכתיבו כיצד היא תתנהל", אמר.

בהכנת הכתבה השתתף שלומי הלר