ילדים לומדים אנגלית. צילום: אפי שריר

שבוע לאחר הפרסום במיינט ו"ידיעות ירושלים" על החשש במגזר החרדי מקורסים לאנגלית מטעם משרד החינוך, ובעדה החרדית־ספרדית עולים להתקפה. "אסור לשתף פעולה עם הפעילויות של המינהלים הקהילתיים בשכונות החרדיות. הם זרוע של השלטון הציוני", מבהיר לאנשיו הרב אברהם בצלאל, דובר העדה החרדית.

הרב המשיך במתקפה שמכוונת גם נגד המינהלים הקהילתיים בשכונות חרדיות: "אין לשתף פעולה עם המינהלים הקהילתיים ועם מיזמים שעוסקים בהכשרות ובחינוך שדרכם מנסים להשפיע ולהתערב במסורת היהודית והאמונה שלנו". לדבריו, "לימוד שפות זרות מאז ומתמיד היה דבר בעייתי ונאסר על ידי הרבנים. הרבנים רואים בחוגים אלו ניסיון לחדור ולהשפיע כדי שאחר כך אותם צעירים ילכו ללמוד באקדמיה רחמנא ליצלן וירכשו השכלה שמנוגדת ליהדות החרדית".  

קהילת העדה החרדית־ספרדית ממוקמת בלב שכונת הבוכרים ומונה מאות משפחות. היא מפעילה מספר מסגרות לימוד ברחבי הארץ ונמנעת מלקחת תקציבים ומימון ממשרד החינוך. למעשה, הזהות והצביון של בני הקהילה דומים במידה רבה לאלה של העדה החרדית במאה שערים

על פי הרב בצלאל, "המינהלים הקהילתיים הכביכול חרדיים הם עוד זרוע של השלטון הציוני, ומספיק לראות את חילולי השבת והתועבות שנעשים בשוק מחנה יהודה מתקציב העירייה".

הסיבה למתקפה של הקיצונים נגד המינהלים בשכונות החרדיות קשורה לקייטנות הקיץ במגזר, שיזמה העירייה בשיתוף פעולה עם התושבים. "הקייטנות הן עוד דרך להתערב ולהשפיע על הילדים והקהילה החרדית. המטרה שלהם (העירייה) היא לקרב את החרדים לחילוניות דרך כל מיני קייטנות ויוזמות תמימות", מסיים הרב את התקפתו