ההפנה מול בית ראש העירייה. צילום: ועד הורים ברנדט

העירייה ערערה היום (ג') לבית המשפט העליון על פסק הדין שניתן ע"י בית המשפט המחוזי במסגרתו הוא הורה על ביטול הקצאת מבנה בית הספר 'ברנדט' ברחוב בלבן בנווה יעקב לבנות בית ספר קליין של החינוך העצמאי. משמעות ביטול ההקצאה – כ-500 תלמידות יאלצו לפנות את המבנה בעוד כחודש מבלי שיש לכך כל חלופה. "לאור ההשלכות וכדי לא להביא לפגיעה בתלמידות, הגשנו גם בקשה לעיכוב ביצוע של פסק הדין", נמסר מהעירייה.

על פי העירייה, התערבותו של תהליך זה על סמך נוהל ישן שמעולם משרד החינוך לא דרש להפעילו קודם לכן, ביטל בית המשפט את ההליך כולו ומשמעות הדבר ש-500 תלמידות ימצאו עצמן ללא מקום לימודים בשנת הלימודים תשע"ט. 

העירייה ציינה בערעור כי מדובר בפסק דין שגוי מיסודו מכיוון שמדובר בנוהל של משרד החינוך שלא נאכף מעולם וקיימים בו פגמים מהותיים ומשמעותיים, וכן שבית המשפט המחוזי התעלם מהנסיבות המיוחדות.

כמו כן ציינה העירייה כי היה מקום לקבוע כי המשך ההקצאה מותנית בהשגת אישור משרד החינוך, תוך השארת המצב הקיים על כנו וכי ההחלטה איננה מידתית ותוצאותיה מרחיקות לכת במניעת פתרון חינוכי לכ-500 תלמידות. "השלכות פסק הדין באם לא ישונה הן נזק קולוסאלי למערכת החינוך בישראל שצפוי להוביל להפקעת אלפי מבנים ממוסדות חינוך והשארת התלמידים ללא מבנה", מבהירים בעירייה.