לורה ורטון. צילום: מולי גולדברג

לאחר שכתבנו כי מבקרת העירייה פרסמה דו"ח חמור על המועצה הדתית בירושלים, רשימת מרצ למועצת העירייה דורשת להפסיק לאלתר את מימון המועצה.

בדו"ח שפרסמה מבקרת העירייה עלה חשש לשורה ארוכה של עבירות לכאורה במועצה הדתית בעיר. בין היתר המבקרת קובלת על נסיעות לחו"ל של בכירים במועצה על חשבון חברה שמספקת לה שירותים, העסקת קרובי משפחה, העסקת עובד מועצה בביתו הפרטי של אחד מבכירי המועצה ועוד.

"לאחרונה מצא מבקר העירייה שורת ליקויים בפעילות המועצה, ביניהם העסקת קרובי משפחה, נסיעות חברי מועצה לחו"ל על חשבון גופים הקשורים למועצה ואף העסקת עובד מועצה בביתו הפרטי של חבר מועצה. ברור ששחיתות כזאת מהווה סיבה נוספת שלא לממן את המועצה", כך כתבה יו"ר מרצ, לורה ורטון לראש העירייה ניר ברקת.

המועצה הדתית בירושלים. צילום: אדווה חולי

"המועצה הדתית של בירת ישראל, ירושלים, לא התכנסה מאז שנת 1998", כתבה ורטון לברקת, "המועצה לא התכנסה מאחר והיא מסרבת לקבל לשורותיה רבנים, רבות, נשות ואנשי ציבור שנבחרו כדין בידי הציבור לשמש כחבריה, בשל היותן נשים או בגלל השתייכותם לזרמים הלא-אורתודוקסים ביהדות ולציבור החופשי".

"אין שמץ של הצדקה לכך שחברי מועצת העירייה ירושלים שנבחרו על ידי הציבור הצביעו על הקמתו של  גוף שאינו מתכנס. בכך שר הדתות וראש העירייה משתפים פעולה עם עבירה על החוק ומבזים את בית המשפט. על העירייה להפסיק את התשלום למועצה ולחדש אותו רק לאחר שהמועצה תתכנס כחוק ולפי פסיקת בג"צ ובנוכחות כל חבריה הנבחרים", כתבה ורטון.

קראו עוד בנושא:
נסיעות פסולות לחו"ל והעסקת קרובים: דו"ח חמור על המועצה הדתית בעיר
• מי הם רבני השכונות בירושלים ומדוע שכרם עולה על שני מיליון שקל בשנה?

"במאמר מוסגר עליי להזכיר שסכום המימון שעיריית ירושלים מעבירה למועצה הוא בלאו הכי גבוה מכפי שהחוק מחייב. על פי החלטת ועדת הכספים של הכנסת בשנת 2010 שהפכה להחלטת ממשלה, גובה ההעברה נקבע לפי החתך הסוציו-אקונומי של העיר. בשנת 2016 ירדה ירושלים, לצערי, במידרג הסוציו-אקונומי שלה, אך המועצה ממשיכה לקבל מימון לפי המדרג הגבוה של העבר. כך שגם לאחר שהמועצה תתכנס כחוק, יש להוריד את גובה המימון שהעירייה מעבירה לה בהתאם לחוקים ולנהלים. כך או כך, יש להפסיק לממן את פעילות המועצה עד שתכונס כחוק".

מהמעוצה הדתית נמסר אז בתגובה: "המועצה הדתית מספקת שירותים בהיקף רחב לכלל תושבי העיר ולמבקרים, במגוון נושאים ועניינים. בכוונת המשרד ללמוד את מסקנות דו"ח הביקורת, לבקש הסברים מיושב ראש הוועדה הממונה ולנקוט את האמצעים שיידרשו".

העירייה: "הניהול והפיקוח על המועצה הדתית נתון בידי המשרד לענייני דת ולא בידי העירייה. מבקרת העירייה קבעה מפורשות כי האחריות ליישום המלצות הביקורת היא על המשרד לענייני דתות ועל החשב המלווה שמונה על ידו. מימון המועצה הדתית נעשה במשותף בין העירייה למשרד לענייני דת מכוח חוק של הכנסת.

"יש לציין כי בניגוד לדבריה של ורטון מבקרת העירייה לא קבעה בהמלצותיה כי יש להפסיק לתקצב את חלקה של העירייה בתקציב המועצה הדתית. חשוב להדגיש כי החוק מסדיר את השתתפותם של הממשלה והרשות המקומית בתקציב המועצה הדתית. ככל שהעירייה לא תעביר את סכום ההשתתפות, חשב משרד הפנים יפחית מההקצבות המועברות לרשות המקומית מתקציב משרד הפנים, סכומים השווים לסכומי ההשתתפות שעל הרשות המקומית להעביר למועצה.

"העירייה תשקול להגיש בקשה למשרד לשירותי דת לצורך שינוי החקיקה, כך שיאפשר לעירייה בנסיבות מסוימות וחריגות שלא להעביר את התקציב".