אחת הסוכות במאה שערים. צילום: רועי אלמן

סוכות - הגרסה המסוכנת: 
סיור שערך כתב מיינט ירושלים בימים האחרונים בשכונת מאה שערים חושף בניה מסוכנת ובלתי בטיחותית של סוכות לגובה, המתבצעת על ידי דיירים המתגוררים בבניינים גבוהים ובעלי מרפסות קטנות.

הסוכות המדוברות מוצבות על פיגומים גבוהים המתמרים לגובה רב בצורה פרוביזורית ובלתי תקנית העלולה להביא לקריסת הסוכות על יושביהן, על עוברי האורח ברחובות ולפגיעה קשה בנפש. התקן הישראלי, מחמיר מאוד בבנית פיגומים, הנחיות התחיקה בנושא בנית פיגומים מפורטות בתקנות הבטיחות בעבודות בניה.

סוכה במאה שערים. צילום: לירן תמרי

מנתונים של הועדה הציבורית לקידום הבטיחות בעבודה צוין כי תאונות קטלניות בבנית פיגומים נגרמות בעקבות ליקויים באופן התקנת הפיגום, שימוש לא נכון, לדוגמה: העמסת יתר על הפיגומים וליקויים בהכשרת העובדים ובבדיקות הנדרשות לאחר בניית הקונסטרוקציה.

סוכה במאה שערים. צילום: לירן תמרי

משה נועם, מתכנן קונסטרוקציות מוסמך וממונה בטיחות אמר ל-mynet כי ״הקמת כל קונסטרוקציה וכל מבנה ארעי (זמני בלתי קבוע) מצריכה תכנית ,פיקוח עליון,והצהרת תקינות קונסטרוקטיבית והגשתה לרשות המקומית .בהעדר אישור כזה תוך ליווי ופיקוח עלול להפוך סוכות כאלה למלכודות מוות והרס״.


צילום: לירן תמרי

למרות כי חלק מהסוכות מסכנות באופן ברור את עוברי האורח, משתלטות על כבישים, מדרכות ושטחי חניה ציבוריים, עיריית ירושלים אינה פועלת בנושא. 

מעיריית ירושלים נמסר: ״עיריית ירושלים אינה אחראית לבנייה פיראטית וספורדית של סוכות לא בטיחותיות, על כל התושבים הבונים את הסוכות לבדוק ולווודא את כלל האלמנטים הבטיחותיים והוקנסטרוקטיביים טרם בניית הסוכה. סוכות שלא יוסרו לאחר החג. יאכפו ע"י העירייה בכלל האמצעים העומדים לרשותה״.

סוכה במאה שערים. צילום: לירן תמרי