כך ייראה רחוב ירמיהו. הדמיה: תכנית אב לתחבורה ירושלים

המסלול החדש לתחבורה ציבורית בצפון העיר: הקמת מת"צ (מסלול תחבורה ציבורית) ירמיהו יוצא לדרך. 

על פי התכנון של צוות תוכנית אב לתחבורה ציר רחוב ירמיהו יהפוך למת"צ ויהווה קיצור דרך משמעותי לשכונות צפון העיר. הציר יוביל בסופו של דבר משכונת רמת שלמה ועד לכניסה לעיר ולתחנה המרכזית.

בשלב הראשון הקטע שיוקם תחילה יהיה מרחוב הצבי בכניסה לעיר ועד לרחוב שמגר בלב רוממה. המכרז לביצוע קטע זה פורסם לאחרונה והעבודות צפויות להתחיל  במהלך שנת 2019.

כך ייראה רחוב ירמיהו. הדמיה: תכנית אב לתחבורה ירושלים

מעבר להקמת מסלול התחבורה עצמו העבודות יכללו החלפת ושדרוג התשתיות ופיתוח סביבתי מקיף. 

אזור רוממה היה שנים אזור תעשיה קלה ובעלי מלאכה זעירה. רק בעשור האחרון עוברת השכונה תהליך מואץ של בנייה למגורים למגזר החרדי. יחד עם זאת הפיתוח הסביבתי והמרחב הציבורי טרם זכה למענה אמיתי.

כך ייראה רחוב ירמיהו. הדמיה: תכנית אב לתחבורה ירושלים

כך ייראה רחוב ירמיהו. הדמיה: תכנית אב לתחבורה ירושלים

בעשור הקרוב הקף המגורים הקיים צפוי לעלות בעוד כ-50 אחוז ובהתאם גם היקף התחבורה, העומס על התשתיות והביקושים לתחבורה ציבורית, שכן המגזר החרדי נעזר בשיעורים ניכרים בתחבורה ציבורית. 

מנהל האגף לתשתיות בתוכנית האב לתחבורה, מיכאל פוסטלניק: "לראשונה במת"צים בעיר, רמת הפיתוח שנקבעה במכרז היא רמה השווה לזו שהנהגנו על ציר הרכבת הקלה, הן מבחינת סוגי הריצוף והן מבחינת כל הפיתוח הנופי ורהוט הרחוב. כך שציר ירמיהו יהיה דומה למה שקיים כיום ברחוב יפו".