גרינפלד. צילום: אוהד צויגנברג

התפתחות חדשה בסוגיית קרקעות הפטריארכיה לשעבר: למיינט ירושלים נודע כי לאחרונה החלו נציגי 'קבוצת ניות קוממיות', שרכשו את קרקעות הפטריארכיה בניות וטלביה, לנהל משא ומתן עם מספר בעלי דירות. הבעלים פנו אליהם בעבר בבקשה לקנות את הנכס ולהפוך גם לבעלי הקרקע ונענו בסירוב בטענה כי הם מחכים להחלטת קק"ל, שחכרה את הקרקעות במקור

במהלך השנתיים האחרונות הגיעו למשרד עורכי הדין של קבוצת ניות פניות לא מעטות, אך עד לאחרונה ההחלטה הגורפת של הקבוצה היתה לא להיעתר לבקשות. הם העדיפו לנסות לפעול במרוכז מול קק"ל ומול הגופים הממשלתיים הרלוונטיים. עכשיו נראה שהמדיניות הגורפת השתנתה ולקבוצת ניות אין התנגדות עקרונית לפעול באופן פרטני מול כל דייר

עם זאת הקבוצה לא פנתה עד כה לדיירים ומקיימת משא ומתן רק מול אלה שפנו אליה ביוזמתם. כמו כן טרם נחתם שום הסכם להעברת זכויות הקרקע לדייר זה או אחר והטיפול בנושא נמצא עדיין בראשיתו. הבסיס למשא ומתן הוא אחוז מהשווי הריאלי של הנכס, שסכום שכולל ביטול של מעמד החכירה והעברת הבעלות המלאה על הקרקע לידי הדיירים.

מעבר להסרת אי־הוודאות זהו כמובן גם שדרוג של מעמד בעלי הנכסים מחוכרים לבעלי הקרקע. הבסיס הכספי למשא ומתן מחושב על פי התקופה שנותרה עד תום החכירה. על פי הערכה, בכל שנה יעלה המחיר באחוזים בודדים.

עו"ד אברהם אברמן ממשרד 'אפרים אברמזון ושות'' המייצגים את קבוצת ניות קוממיות: "ניהלנו שיחות עם כמה דיירים לבחינת אפשרות לעריכת הסדר ישיר. בשיחות עדיין לא הבשילו למשא ומתן מתקדם או לעיסקה".