ראיון עבודה. אילוסטרציה: shutterstock

המכרז לאיתור מנכ"ל לתאגיד המים הגיחון, בוטל השבוע באופן מפתיע. למכרז, שנפתח לפני כחודש ניגשו מספר לא מבוטל של מתמודדים שהיו אמורים לעבור בשבועות הקרובים ראיונות אישיים, מיון וסינון מול ועדת האיתור ואף לעבור הליך של מבחני התאמה למשרות בכירות. הנימוק לביטול הוא החלטה של יו"ר התאגיד, אבי בלשניקוב לנוכח הרגישות בקיום מכרזים לתפקידם בכירים בשנת בחירות מוניציפאליות, כיוון שתאגיד המים הוא רשות בבעלות מלאה של העירייה.

המתמודדים שניגשו קיבלו השבוע הודעה מהיועץ המשפטי של הגיחון, עו"ד אביב ברנט ממשרד קרמר-שפירא-שיינדר, על דבר ביטול המכרז. במכתב צוין כי ההחלטה על הביטול נתקבלה לנוכח הסמיכות לבחירות המוניציפאליות לראשות העיר, ההולכות ומתקרבות. סיבה נוספת: ההליך של המכרז נמצא עוד בשלביו הראשונים. היועץ המשפטי הודה למתמודדים על השתתפותם וציין שכשיוחלט על חידוש ההליך והוצאת מכרז חדש הם יעדכנו באופן פרטני גם את המתמודדים שניגשו עד כה.

בתוך כך הדירקטוריון של הגיחון יאריך את מינויו של המנהל הזמני, אלי כהן. האחרון מונה לתפקיד באופן זמני לאחר הודעת פרישתו של המנכ"ל היוצא, זוהר ינון שעבר לנהל את אוניברסיטת בר-אילן. כהן שהיה עד למינוי סמנכ"ל ותיק בתאגיד המים העירוני ממשיך במקביל לתפקידו החדש גם בתפקידו הקודמים ומראש הודיע כי אין בכוונתו להתמודד כלל על המכרז למינוי הקבוע.

תגובת הגיחון: "דירקטוריון החברה החליט בישיבתו האחרונה, משבוע שעבר, כי מכרז למשרת המנכ"ל תוקפא עד לאחר הבחירות לרשויות המקומיות. כל זאת בתאום עם היועצת המשפטית של רשות המים והממונה על תאגידי המים ברשות, תוך רצון לשמור על מראית עין ציבורית נאותה חודשים ספורים טרם הבחירות, וכפי שעולה מחוות דעתו של היועץ המשפטי לממשלה בהנחיות שפרסם לקראת הבחירות המקומיות.

"המועמדים אשר השתתפו במכרז קבלו מכתבי הודעה על הקפאת המכרז. לאחר הבחירות לרשות המקומית יחל הדירקטוריון בראשות היו"ר בתהליך חדש לבחירת מנכ"ל לחברה. דירקטוריון החברה האריך את מינויו של מר אלי כהן המשנה למנכ"ל חברת הגיחון, כמ"מ מנכ"ל, עד סוף שנת 2018.

"יו"ר הדירקטוריון אבי בלשניקוב אחל הצלחה למר אלי כהן ולכל מנהלי ועובדי הגיחון להמשיך ולעמוד ביעדים ובמשימות הרבות שהחברה לקחה על עצמה עבור תושבי ירושלים, מבשרת ציון, אבו גוש והסביבה".