סטודנטיות חרדיות במכללה. שליטה נשית. צילום: חיים צח

מגמות מעניינות במאמצים להוציא את החרדים לשוק העבודה. מנתוני המכון הממשלתי להכשרה בטכנולוגיה ומדע (מה"ט) של משרד העבודה עולה כי כמעט חצי מהסטודנטים החרדים שעברו הכשרה מקצועית במכון בחרו בלימודי מחשבים. עוד עולה כי גם כיום עול הפרנסה במגזר נופל בעיקר על הנשים - יותר מ־70 אחוז מהסטודנטים מהמגזר הן נשים, בעוד הגברים לומדים בישיבות וכוללים.

דו"ח חדש של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (למ"ס) מגלה כי בוגרי החינוך החרדי שלמדו במוסדות של מה"ט בשנים 2017-2012 חיפשו עבודה בעיקר במקצועות ההייטק והטכנולוגיה: 46.5 אחוז מבין הסטודנטים מהמגזר בחרו בלימודי מחשבים. קצת אחריהם נמצאו מקצועות הבנייה: 23.1 אחוז מהתלמידים החרדים למדו אדריכלות, ו־12 אחוז התמקדו בהנדסה אזרחית.

במקביל במגזר ניכרת עלייה משמעותית בחיפוש אחר הכשרה תעסוקתית. מספר הסטודנטים החרדים הלומדים במכללות של מה"ט עלה במהלך התקופה שנבדקה ב־35 אחוז, מ־2,224 בשנת הלימודים תשע"ב ל־3,005 בתשע"ז - הרבה יותר מהעלייה המקבילה במספר הסטודנטים הלא חרדים. יותר משני שלישים מהם (70.3 אחוז) בחרו במכללות ייעודיות עבור האוכלוסייה החרדית, ורק פחות מ־30 אחוז למדו במכללות לציבור הרחב - עדות להמשך ההסתגרות של המגזר. מספר החרדים שסיימו בהצלחה את הלימודים עלה באותה תקופה ב־48 אחוז, מ־516 ב־2012 ל־764 ב־2017. עלייה דומה נרשמה גם בקרב הסטודנטים הלא חרדים.

נתוני הלמ"ס חושפים גם הבדלים ניכרים בין דפוסי התעסוקה של גברים ונשים מהמגזר ובהתאמה שלהם לעולם התעסוקה. 70.9 אחוז מבוגרי החינוך החרדי שלמדו במה"ט בשנה שעברה היו נשים. עם זאת, נראה שיותר גברים מחפשים תעסוקה לעומת העבר, שכן בשנת תשע"ב הם היוו רק 16.2 אחוז מכלל התלמידים מהמגזר. רוב הסטודנטיות החרדיות במה"ט היו צעירות מאוד (20-18), בעוד גילם של רוב הסטודנטים החרדים עלה על 23, כנראה בהשפעת הסדר 'תורתו אומנותו'.

הנשים החרדיות גם נכנסות במלוא הכוח למקצועות ההייטק - לא פחות מ־73.5 אחוז מתלמידות המחשבים במה"ט בשנת 2017 ו־81.7 אחוז ממקבלות תעודת הגמר בשנה זו היו חרדיות, ואכן כבר רואים כיום אגפים שלמים בחברות הייטק שמתבססים על עבודת נשים חרדיות.