מתחם התעסוקה בעמק ציון. הדמיה: משרד אדריכלים ארי כהן

הוועדה המקומית לתכנון ובניה, בראשות מ"מ ראש העירייה, אליעזר ראוכברגר, אישרה להפקדה בוועדה המחוזית את התכנית להקמת מתחם תעסוקה בעמק ציון.

התכנית מציעה הקמת מתחם תעסוקה בסמוך למחלף בייט ובצמוד לכביש 16 המהווה כניסה נוספת לעיר, אשר סומן בתכנית המתאר של ירושלים כאזור תעסוקה. שטח התכנית: 26 דונם מתוכם מוצעים שני מתחמי תעסוקה בשטח של כ-27 דונם.

שני המתחמים ממוקמים מדרום לדרך שמואל בייט ושכונת רמת בית הכרם, וממערב לכביש בגין (מחלף גבעת מדרכי).

מתחם התעסוקה בעמק ציון. הדמיה: משרד אדריכלים ארי כהן

התכנית מציעה מבנים בני 7 ו–24 קומות וקובעת כ-100 אלף מ"ר שטחים לתעסוקה וכ-1,500 מ"ר שטחי מסחר. מגישי התכנית הם רשות מקרקעי ישראל עורך התכנית הינו משרד אדריכלים ארי כהן.

ראש עיריית ירושלים, משה ליאון: "פיתוח עסקים הוא גורם צמיחה מרכזי בכלכלת העיר ואני משקיע מאמצים רבים לקדמם בכל דרך אפשרית. עיריית ירושלים מובילה את הקמת מתחם תעסוקה חדש בבירה ותמשיך לפעול על-מנת לבסס את הכלכלה הירושלמית".