הכניסה לעיר. הדמיה: יסקי-מור-סיוון וביטמן-בן צור אדריכלות ומתכנני ערים

הצצה: כך יראה קו הרקיע של ירושלים בכניסה לעיר. גשר המיתרים ילך ויבלע בשדרה ארוכה של מגדלים שבחלקם יהיו אף גבוהים ממנו. לדוגמה שני מגדלי בליליוס בני 30 קומות שיוקמו במתחם לשעבר של תחנת אגד הזמנית בין שדרות שזר לרחוב יפו. אחד המגדלים יוקם למגורים והשני לתעסוקה ולמסחר. 

בנוסף, היזם יבנה לטובת הציבור מעון יום של כ-500 מ"ר וכמו"כ כ-1,500 מ"ר עבור הקהילה.

מגדלי בלילוס. הדמיה: יסקי-מור-סיוון וביטמן-בן צור אדריכלות ומתכנני ערים

מגדלי בלילוס. הדמיה: יסקי-מור-סיוון וביטמן-בן צור אדריכלות ומתכנני ערים

הוועדה המקומית אישרה את תוכנית הענק והכניסה בה מספר שינויים במיקום המגדלים ובמרווח ביניהם אך לא קיצצה בגובהם הרב. לצידם ברקע ישנם לא מעט יוזמות נוספות שנמצאים בשלבי תכנון ואישור שונים.

מ"מ ראש העירייה ויו"ר הוועדה המקומית לתכנון ובנייה אליעזר ראוכברגר: "התוכנית כוללת הקמת שני מגדלים בני 30 קומות כשבניין אחד למגורים והשני לתעסוקה, מסחר, ומלונאות.

"מדובר בתוכנית שהיא חלק נוסף מפיתוח איזור הכניסה לעיר, והיא תתרום לפיתוחה של ירושלים גם בתחום המגורים וגם בתעסוקה ומלונאות. במסגרת אישור התוכנית שינינו את מיקומי הבניינים, כדי ליצור מרווח גדול יותר ביניהם ולשפר את המעברים הציבוריים".