C:\Users\user\Downloads\רפי קוץ\New folder\New folder\2019-11-02_2210.png

איך ישפיעו רעש פטישי האוויר, עבודת הדחפורים וענני האבק על בעלי החיים בגן החיות התנ"כי? לצערם של שוכני הגן, בקרוב הם ייאלצו לגלות עקב בניית שכונה של מאות דירות ממש צמוד אליהם.

מאבק ציבורי ענק

אישור המיזם מגיע לאחר אלפי התנגדויות, הליכים משפטיים ומאבק ציבורי של תושבי גבעת משואה, הארגונים הירוקים וגופים שדואגים לבעלי החיים (כגון 'תנו לחיות לחיות'). מדובר באישור סופי של התנאים של התוכנית הבעייתית במורדות גבעת משואה, שמטרתה להרחיב את השכונה בשטח פתוח שבין הבנייה הקיימת לגן החיות.

כך, כחלק מעתירה שהגישה 'תנו לחיות לחיות', באמצעות עורכי הדין יוסי וולפסון וגלעד ברנע, הוגשה גם חוות דעת של מומחים (ד"ר תמר רון וד"ר חגי אלמגור). השניים טענו כי התוכנית אינה נותנת מענה "לכלל הנזקים הצפויים לבעלי החיים בגן כתוצאה מהתוכנית ולא מעריכה כראוי את עוצמתם, שעלולה להיות הרסנית לבעלי החיים".

כדי להפחית כמה שיותר את הרעש הצפוי מהבנייה נקבע כי יוקם קיר אקוסטי שיפריד בין השכונה החדשה לגן החיות. עוד הוחלט כי יהיה ניטור און ליין של רעשים כדי שבמקרה של חריגות יהיה אפשר לעצור את הבנייה ולהקטין את הרעש שיהיה מטרד קשה עבור בעלי החיים בגן החיות.

גבעת משואה. צילום: אלי מנדלבאום

התוכנית אושרה בוד"ל (הוועדה לדיור לאומי), והיא כוללת בניית 493 יחידות דיור בבנייה מדורגת של שש עד שמונה קומות, על שטח של 170 דונם. במרכז השכונה ובקצה המערבי שלה מתוכננים שני מבני מסחר. כמו כן יוקמו מבני ציבור, ובכלל זה גני ילדים, בית ספר, בית כנסת ומבנה שמיועד לשימושה של תנועת נוער.

בקצה הדרומי של הבנייה החדשה תוקם טיילת שתוביל להמשך הנוף הפתוח שייוותר לאחר הבנייה.

חוסר ודאות

הוועדה מציינת כי אומנם נקבעו תנאים מחמירים בנושא של צמצום הרעש הצפוי, אך התרחיש של בניית שכונה כזאת סמוך לגן חיות אינו מוכר. לפיכך הם הודו באופן חריג כי קיימת מידה של חוסר ודאות בנוגע לאופן ולעוצמת ההשפעה של הבנייה על בעלי החיים בגן. העיקרון המנחה שנקבע הוא כי יש לנקוט אמצעים כדי להקטין ככל האפשר את חשיפת בעלי החיים למטרדי רעש ותאורה. כדי למזער את מפגעי האור גם לאחר שהשכונה תתאכלס, הוחלט כי מבני הציבור והחנויות המסחריות ימוקמו בצד הרחוק מגן החיות.

כמו כן יוקם מיסוך נופי של צמחייה שתחסום את מעבר האור מהשכונה העתידית לעבר הגן. עם זאת, מדובר בשכונה גדולה שצפויה לייצר כמות תאורה בהתאם.

הוועדה המחוזית דחתה את הטענה כי בגני חיות ברחבי העולם תמיד יש חיץ בין הבנייה לגן החיות וקבעה על פי חוות דעת מומחה כי אין אחידות בעניין וכי בחלק מגני החיות בחו"ל יש צמידות רבה למרקמים אורבאניים.