כמה מהעותרים. מימין לשמאל: כהן, זקן, ראובן ירון ויוסי שכטר. צילום: יואב דודקביץ'

חשיפה: בשבע השנים האחרונות, אם לא למעלה מזה, גבתה העירייה מקבלנים אגרות פיתוח גם אם הם שילמו כבר את מלוא הוצאות הפיתוח למשרד השיכון. כשגילו הקבלנים בדיעבד, לאחר תקופה ארוכה, שמדובר בתשלום כפול, הם התאגדו והגישו תביעה לבית המשפט המחוזי. הבוררת שמונתה, השופטת בדימוס הילה גרסטל, קיבלה את עמדת הקבלנים וקבעה כי על העירייה לפצות אותם במיליוני שקלים. העניין הועבר לאישור ועדת הפשרות העירונית והסכם הפשרה נחתם השבוע.

את התביעה יזם הקבלן שלמה כהן, שצירף אליו קבלנים נוספים. השיטה בכל מקרים היתה דומה: הקבלן זכה במכרז של רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) לקרקע לבנייה למגורים ושילם עבור המגרש. לאחר מכן חויב בהוצאות הפיתוח של הקרקע למשרד השיכון. לאחר שהעבודות בשטח התקדמו, פנתה אליו העירייה והסבירה לו כי בהתאם להסכמים ולהבנות בין העירייה למשרד השיכון עליו לשלם לה אגרות פיתוח בסך 20 אחוז נוספים מסך עלויות פיתוח הקרקע. הקבלן, שידע שהנוהל הזה מופעל גם באתרי בנייה אחרים, ציית ושילם.

כך הוקמו עשרות דירות ברחבי העיר, כשהקבלנים נאלצים לשלם כ־120 אחוז מעלויות הפיתוח האמיתיות. בהמשך השיטה השתכללה, וכבר בשלב פרסום המכרזים נוסף סעיף שהודיע מראש לקבלן שהוא יצטרך להעביר את התשלום לעירייה עם התקדמות הבנייה. כך פעלה השיטה באתרי בנייה רבים בעיר, ובכלל זה בפסגת זאב, הר חומה וגילה.

כהן: "זה ממש שיטת מצליח. כשהתחלנו לברר וראינו שיש כאן קייס רציני פנה ארגון בוני ירושלים לכלל הקבלנים ובסופו של דבר הצטרפו אלי עוד תשעה. זה פשוט כפל תשלום שאסור בחוק. מדובר כאן במיליוני שקלים. יש לא מעט מקרים שבהם עברו כבר יותר משבע שנים, כך שיש על זה התיישנות, אך אני מאמין שעוד קבלנים יבדקו ויגלו שגם אצלם זה קרה וידרשו לקבל את כספם בחזרה בדיוק כמונו". בין התובעים נמצאים הקבלן חיים זקן, חברת 'עיר דוד' וקבוצת הדר.

על פי הסכם הפשרה, העירייה תשיב לקבלנים 60 אחוז מתשלומים שגבתה בתחילה בלי שהקבלן קיבל הודעה מראש על דרישת התשלום. במכרזים המאוחרים יותר, שבהם דרישת התשלום הופיעה מראש, יפוצה הקבלן ב־20 אחוז מהסכום בלבד. גם כך מדובר במאות אלפי שקלים לכל מגרש. את הקבלנים ייצג עו"ד אילן רובינשטיין ממשרד מלכה אנגלסמן, המתמחה בתשלומים לגופים ממשלתיים ולרשויות מקומיות.

כהן:" אני מאמין שבערכאות משפטיות היו פוסקים לנו פיצוי מלא של 100 אחוז, אך זה כמובן לא בטוח והיה נמשך עוד 4-2 שנים. אז החלטנו לקבל את הצעת הפשרה".

יו"ר ארגון בוני ירושלים והסביבה בועז ישראל: "מדובר במכת מדינה, כשכל רשות מקומית מטילה על הקבלנים אגרות והיטלים כאוות נפשה. בעבר העירייה וחברת הגיחון כבר חויבו בבתי משפט להחזיר אגרות עודפות שגבו. ההחלטה הנוכחית מוכיחה שהרשויות גובות תשלומים כאוות נפשן, ויש לזכור שבסופו של דבר ההוצאה הנוספת מתגלגלת אל רוכשי הדירות, שמשלמים יותר. אני קורא לקבלנים לא להירתע ולערער על כל תשלום יתר שדורשים מהם".

העירייה: "בניגוד לנטען, לא עולה מההסכם שהעירייה גבתה אגרות סלילה ופיתוח כפולות. אנו שוללים על הסף את הטענה הזאת, וגם את האחוזים שצוינו. במספר תביעות שהגישו קבלנים נגד העירייה, לאחר בחינת מכלול השיקולים הרלוונטיים שנדונו במסגרת הליך גישור, גובש הסכם פשרה כמקובל בכל הליך משפטי".