כך ייראו הבניינים בבית חנינא. הדמיה: קולקר - אפשטיין אדריכלים.

הוועדה המקומית לתכנון ובניה בראשות מ"מ ראש העירייה, אליעזר ראוכברגר, אישרה הקמת שני מבני מגורים בגובה 12 קומות בשכונת בית חנינא.

המתחם המדובר מיועד למגורים, מסחר ותעסוקה והוא כולל הקמת 2 מבני מגורים חדשים בגובה 12 קומות (בניינים מספר 4 ו- 5), מעל 3 קומות מרתף הכוללות 116 מקומות חניה. יש לציין כי הבקשה להיתר כוללת סה"כ 92 יח"ד, מתוך 400 יח"ד המתוכננות להיבנות במתחם. התכנית הוגשה על-ידי היזם קונדיאנס איסיכיוס והמהנדס הינו קולקר אמיר.

ראש עיריית ירושלים, משה ליאון: "אנחנו ממשיכים בנחישות לצמצם פערים ולקדם תכניות בניה מוסדרות בשכונות  מזרח ירושלים, במטרה לפתח ולהרחיב את אפשרויות הדיור למשפחות צעירות ולשפר את איכות החיים במזרח העיר".