האוניברסיטה העברית בירושלים. צילום: שלומי כהן

שיעור במיסים: העירייה דורשת עשרות מיליוני שקלים מהאוניברסיטה העברית. הסיבה: היטלי פיתוח

בימים אלו הולך ונבנה הקו הירוק של הרכבת הקלה, המכונה בין היתר "קו הקמפוסים". הקו עתיד לעבור בין הר הצופים וגבעת רם והנחת המסילות מתוכננת לסוף שנת 2020. אולם למיינט ירושלים נודע כי העירייה מבקשת כעת תשלום של עשרות מיליוני שקלים בדמות 'היטלי פיתוח' מהאוניברסיטה על רקע העבודות.

כזכור, רק בשנה שעברה חתמה האוניברסיטה עם המדינה על תכנית הבראה מקיפה, במסגרתה פוטרו עשרות עובדים כחלק מהליך ההתייעלות. התכנית נחתמה בעקבות גירעון צבור של 1.8 מיליארד שקלים. כעת תצטרך האוניברסיטה להתמודד עם דרישת התשלום של העירייה.

על פי משרד הפנים, בהתאם לפקודת העיריות ופוקדת המועצות המקומיות, "מוסמכות הרשויות המקומיות לקבוע חובה על תשלום אגרות, היטלים ותשלומי חובה אחרים בחוקי עזר וזאת ככל הנדרש לצורך ביצוע חובותיהם וסמכויותיהם".

מהאוניברסיטה העברית נמסר: "אנו משתפים פעולה ונרתמים לפעולות הקמת הרכבת הקלה לרווחת תושבי ירושלים והסטודנטים בעירכידוע, מדובר בפרויקט מאוד מורכב ומתקיימות פגישות שוטפות עם צוות תוכנית אב לתחבורה ירושלים, עם העירייה ועם משרדי האוצר והתחבורה כדי למצוא פתרונות לכל דבר".

מהעירייה נמסר: "החיובים בהיטלי הסלילה והתיעול נעשו כדין מכוח חוק העזר לירושלים (סלילת רחובות), תשע"ב-2012 וכן לפי חוק עזר לירושלים (תיעול), תש"ם- 1980, כאשר סכום ההיטלים נקבע על פי תחשיב הקבוע בדין. העירייה חייבת לגבותם, ואינה רשאית להימנע מכך".