כך ייראה רחוב האשכול. חניון עיני. הדמיה: יגאל לוי אדריכלים ואנדריי טריאיב

פרשת חניון עיני בשוק, שאישורו טורפד ברגע האחרון, הולכת ומסתעפת. התנועה לאיכות השלטון הגישה בשבוע שעבר לבית המשפט המחוזי עתירה מנהלית נגד העירייה בדרישה למסור לידיה את כל הפרוטוקולים והתמלילים הנוגעים לדיונים על החניון. עוד נתבעת העירייה למסור את פרטי ההתקשרות שלה עם משרד עורכי הדין הפרטי שמייצג אותה בנושא. העתירה מוגשת על בסיס חוק חופש המידע, לאחר שהנהלת העירייה סירבה בארבעת החודשים האחרונים למסור את המידע המבוקש.

התנועה לאיכות השלטון והמינהל הקהילתי לב העיר הגישו בזמנו התנגדות לתוכנית המוצעת וועדת הערר המחוזית קיבלה את התנגדותם וביטלה את התוכנית. שלושה ימים לפני סוף הקדנציה של ראש העירייה הקודם ניר ברקת עתרה העירייה נגד ההחלטה וצירפה לנתבעים גם את המינהל הקהילתי ואת התנועה לאיכות השלטון. עם התכנסות מועצת העירייה בהרכבה החדש חתמו 23 מחבריה על בקשה מראש העירייה משה ליאון למחיקת העתירה השנויה במחלוקת שהגיש קודמו. עד כה ליאון לא עשה דבר בנידון.

לטענת התנועה כעת, ההליך של אישור תוכנית הבנייה לחניון עיני מעורר סימני שאלה ביחס להתנהלות העירייה. לדברי נציגיה, העתירה כלל לא הובאה לאישור המועצה וגם לא לוועדה המקומית לתכנון ובנייה, שבשמן היא הוגשה. לכן מטפל בה עורך דין חיצוני. בתנועה לאיכות השלטון מדגישים שלדעתם מדובר בהחלטה לקויה וללא שקיפות. כדי לבסס את טענותיהם הם דורשים לחשוף את הדיונים שנערכו מאחורי הקלעים, ולדבריהם סירוב העירייה רק מגביר את סימני השאלה.

חניון עיני ברחוב אגריפס היה אמור לכלול חניה תת־קרקעית מתחת לרחובות הראשיים של השוק, כולל רציף פריקה של סחורות שהיו אמורות להגיע לשוק במעליות ולפתור את בעיות הפריקה ברחוב מחנה יהודה הצפוף. התוכנית כללה גם מסוף יציאה מהחניון ברחוב האשכול, ליד מסעדת רחמו.

מעבר לטענות על כשלים בהליך קבלת ההחלטות, הוגשו לתוכנית כמאה התנגדויות, בעיקר בנושאי תחבורה, מצד תושבים, סוחרים ועמותת 'אדם טבע ודין'.

"הטענה שתהליך הבחירה לקוי אינה מבוססת"

העירייה: "התנועה לאיכות השלטון קיבלה הסבר מנומק ומפורט על דרך קבלת ההחלטה לבחירת עורך הדין החיצוני. ההסבר מלמד כי הטענה שתהליך הבחירה לקוי אינה מבוססת, והתנועה קיבלה את פרוטוקול הוועדה שבחרה בעורכי הדין.

"בנוסף, הבקשה נדחתה בחלקה מאחר שמדובר במסמכים שמסירתם אסורה, או שאין חובה למסור אותם בהתאם לדיני חופש המידע, שכן מדובר במסמכים מוגנים מכוח חיסיון עו"ד-לקוח או שבמסירתם יש משום פגיעה בפרטיות של עורך הדין. לכן העתירה חסרת יסוד, והיא הוגשה כאמצעי לחץ במסגרת העתירה של העירייה נגד התנועה לאיכות השלטון".