בנייה בפסגת זאב. 220 תוכניות ממתינות ליישום.  צילום: יואב דודקביץ'

בשנה הבאה בתוך ירושלים הבנויה. בדיקה חדשה שעשתה החברה להגנת הטבע במאגר העתודות למגורים בירושלים עד לשנת 2040 מגלה, לטענת החברה, כי יש בעיר עתודות בנייה שיספיקו לעוד כ־20 שנה לפחות

בחברה טוענים כי הדוח חובר על סמך 407 התוכניות שנמצאות בימים אלה בשלבים שונים של תכנון. הוא מצא כי יש לעיר מאגר של כמעט 125 אלף יחידות דיור פוטנציאליות. על פי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, בירושלים יש בממוצע 2,500 התחלות בנייה בשנה, ולכן, טוענת החברה, יש לעיר מאגר ל־22 שנה קדימה

לכן, בחברה להגנת הטבע מסבירים, הפיתוח צריך להיות התחזקות והתחדשות של העיר פנימה ולא גלישה החוצה לעבר השטחים הפתוחים. עיתוי הוצאת הדוח: השבוע האחרון להגשת התנגדויות לתוכניות הבנייה ברכס לבן, שיכללו אלפי דירות בשטחים פתוחים מדרום לעיר

על פי הדוח, 62 מהתוכניות כבר נמצאות בתהליכי בנייה ושש מהן כבר באכלוס. בנוסף קיימות עוד 220 תוכניות מאושרות שממתינות לבנייה בפועל.

לירון דין, המתכננת הסביבתית של קהילת ירושלים והסביבה בחברה להגנת הטבע וכותבת הדוח: "הדוח קובע חד־משמעית כי קיימות די עתודות לבנייה למגורים, לפחות עד שנת 2040, וכי הפיתוח המועדף עבור העיר צריך להיות התחדשות והתחזקות פנימית של העיר ולא גלישה אל מחוץ לה". 

הדוח ממליץ על שורה על צעדים במטרה להגדיל את מספר יחידות הדיור בתחום השטח הבנוי, ובהם הסרת חסמים ומימוש יחידות דיור מאושרות; תכנון מחודש של תוכניות מאושרות ישנות שאינן רלוונטיות במציאות העכשווית; עדכון תוכנית המתאר 2000 של ירושלים; ואימוץ כלים כלכליים, כמו הטלת מס על דירות רפאים והגדלת הארנונה המוטלת עליהן.

מהוועדה המחוזית לתכנון ובנייה ירושלים נמסר: "הנתונים המוצגים בדו"ח החברה להגנת הטבע באשר להיקף העתודות במחוז ירושלים אינם משקפים את המציאות וזאת בלשון המעטה. הוועדה המחוזית פעלה ופועלת בהתאם להחלטות הממשלה והתכנית האסטרטגית לדיו לשנת 2040, בדבר היקפי יחידות הדיור הדרושים במחוז ירושלים, וזאת בין היתר לאור הצפי בגידול האוכלוסייה במדינה בכלל ובמחוז ירושלים. הוועדה לא מחכה לדו"חות של החברה להגנת הטבע ופועלת כבר עשור עפ"י מדיניות שמטרתה למצות את השטחים הפנויים בתוך העיר ובימים אלו נמצאות עשרות תכניות כאלו על שולחן הוועדה. רק לאחרונה, אישרה הוועדה מדיניות בינוי לאורך תוואי הרכבת הקלה, שיגדילו את זכויות הבנייה בתוך העיר. כל זאת, כדי להבטיח את שמירתם של השטחים הפתוחים".