צילום: ShutterStock

תכנון לא מתוכנן: רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) והעירייה לא יכולות לשווק שטח במורדות ארנונה שיועד לשכונה בגלל קרבת המגרשים למתחם שבו תיבנה השגרירות החדשה של ארצות הברית.

נדרשים תיקונים

השטח המדובר נכלל בתוך תוכנית המגורים הענקית של מורדות ארנונה. וכדי להוסיף לבלגן נציין כי מתחם המגורים החדש כבר שווק במכרזים ומספר קבלנים זכו בחלקות השונות, כאשר לכל חברת בנייה הוקצו מאות יחידות דיור. עכשיו ייאלצו בעירייה וברמ"י למצוא פתרון יצירתי כדי לשווק מגרשים נוספים. כמו כן בבדיקה שערך משרד השיכון התברר כי נעשו מספר טעויות במכרזים.

השינויים הנדרשים עלולים ליצור עיכובים בלתי צפויים במימוש המיזם וליצור גם בעיות כספיות שונות.

'מורדות ארנונה' הוא פרויקט חשוב במיוחד בירושלים אך קידומו התעכב שנים ארוכות. הוא אמור להיבנות על שטחים שהיו במקור בידי קיבוץ רמת רחל ובשטח המוניציפאלי של המועצה האזורית מטה יהודה. בהליך מורכב נמסר השטח תחילה חזרה לידי המדינה, ולאחר מכן סופח המתחם, שגודלו כ־260 דונם, לתוך השטח המוניציפאלי של הבירה.

השטח המיועד למורדות ארנונה. צילום: שלומי כהן

המכרז הראשון שהוציאה רמ"י נכשל ואף מתמודד לא זכה. הקבלנים שזכו במכרז השני הם קבלנים ממרכז הארץ. השכונה החדשה תוקם ממזרח לארנונה והיא עתידה לחבר בין ארנונה לארמון הנציב. בסך הכל שווקו עד כה על ידי רמ"י שמונה מתחמים לבניית 778 יחידות דיור, במסגרת 'מחיר למשתכן'. 623 יחידות מגורים ישווקו לזכאים בלבד, והשאר כבונוס לקבלנים במחירי השוק הריאליים כדי שלמיזם תהיה כדאיות כלכלית.

בין החברות הקבלניות שזכו במגרשים אפשר לציין גם את גשם למשתכן, בראל א.ב. הנדסה ובנייה, חברת גיא ודורון לוי, שובל מתחמי מגורים, פסגת האומה, איסתא נכסים וסלע בינוי. 

מהעירייה נמסר: "ככל הידוע, כל שטח התוכנית הוא בבעלות מדינת ישראל, שהיא גם מגישת התוכנית לרשויות התכנון. בבדיקה של התוכנית המאושרת על ידי משרד השיכון התגלו מספר נושאים המצריכים תיקון, שמטופלים במשרד השיכון".

מרמ"י נמסר: "הרשות לא שיווקה באזור המדובר מגרש שיש לו בעייה קניינית או תכנונית. יצוין כי כפי שנכתב במפורש במסמכי המכרז, על חלק מהמגרשים עוברת דרך זמנית שעתידה להתבטל עם השלמת עבודות הפיתוח. מגרשים שהוטלו עליהם מגבלות תכנוניות בשל הקרבה לשגרירות האמריקאית לא שווקו ושיווקם ייעשה רק לאחר שיימצא לכך פתרון".