'פינוי בינוי' בתלפיות. הדמיה: משרד אמציה אהרונסון אדריכלים.

 'דרך חברון משנה את פניה': הוועדה המקומית לתכנון ובניה בראשות מ"מ ראש, העיר אליעזר ראוכברגר, אישרה שתי תכניות בניה בדרך חברון. האחת פינוי בינוי בדרך חברון והשניה "שערי ציון" באותו רחוב.

"פינוי בינוי" 

התכנית ממוקמת בשכונת תלפיות, בסמיכות לאזור התעשייה תלפיות, ממערב לדרך חברון, בתוואי 'הקו הכחול' של הרכבת הקלה וממזרח לדרך בית לחם. בשטח חלה תכנית משנת 2013 אשר אישרה "פינוי בינוי" והקמה של שני מבנים חדשים בני 24 קומות - בסמוך לדרך חברון, שני מבנים חדשים בני 12 קומות - בסמוך לדרך בית לחם, ושטח ציבורי מרכזי הכולל 276 יחידות דיור.

התכנית מציעה הגדלת מספר הקומות במבנים הפונים אל דרך חברון ל- 30 קומות, בהתאם למדיניות על ציר הרכבת הקלה, ותוספת של 45 יחידות דיור לסה"כ של 321 יחידות דיור ותוספת של שטחי בניה.

מגישי התכנית הם חברת יסודות צור תלפיות בע"מ ועורך התכנית הינו משרד אדריכלים אמציה אהרונסון.

"שערי ציון" 

התכנית ממוקמת ממערב לדרך חברון, בתוואי הקו הכחול של הרכבת הקלה, וממזרח לדרך בית לחם. שטח התכנית הינו 6.5 דונם והיא מציעה הריסת הבינוי הקיים הכולל בניין תעשייתי והקמה של שני מגדלים בגובה 30 קומות עבור שימושי מגורים, מסחר, תעסוקה, מלונאות ושימושים ציבוריים. בנוסף, כיכר עירונית בין שני המבנים כלפי דרך חברון, אשר תשמר את קשר העין הקיים היום מדרך חברון כלפי מערב.

"שערי ציון". מבט מדרך בית לחם. הדמיה: משרד אדריכלים יסקי מור סיון

"שערי ציון". הדמיה: משרד אדריכלים יסקי מור סיון

התכנית כוללת  320 יחידות דיור, 115 יחידות אכסון מלונאי ושימושים ציבורים - גני ילדים, מעונות יום תחנה לבריאות המשפחה ובית כנסת. שטחי הבניה יכללו כ- 35,000 מ"ר למגורים,  כ- 11,000 מ"ר לתיירות מסחר ותעסוקה וכ- 1,000 מ"ר לצרכי ציבור.

מגישי התכנית הם חברת 'חסיד' - חברה קבלנית לבנייה בע"מ ועורך התכנית הינו משרד אדריכלים יסקי מור סיון.

"שערי ציון". מבט מדרך חברון. הדמיה: משרד אדריכלים יסקי מור סיון

ראש עיריית ירושלים, משה ליאון: "ירושלים צומחת ואיתה הצרכים לדיור, מבני ציבור וטיפוח שטחים ציבוריים. תכניות הבניה בדרך חברון הן חלק מהמדיניות העירונית לפתרון לביקוש ולהתפתחות העיר. נמשיך לעשות את המיטב למענכם התושבים".