הבנייה ליד 'עמק היובל'. הדמיה: קרלוס פרוס אדריכלים

בשנה הבאה בירושלים הבנויה. הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה אישרה לאחרונה חמש תוכניות להתחדשות עירונית בעיר, שכוללות 1,729 יחידות דיור, שטחי ציבור ומסחר ושטחים פתוחים.

בקרית יובל החליטה הוועדה לאשר תוכנית של 208 יחידות דיור, שייבנו בארבעה מבנים של תשע קומות ובבניין אחד של 20 קומות. שטח התוכנית כ־15 דונם והיא ממוקמת בין קרית יובל לבית וגן. כיום מצויים בשטח שני מבני מגורים של 60 יחידות דיור והם יפונו לטובת הפרויקט

כמו כן התוכנית כוללת שיקום ופיתוח של 'עמק היובל', שכלול בשטח התוכנית, והנגשתו לתושבים. הוועדה המקומית המליצה על הפחתת גובה המגדל ל־15 קומות והגבהת שאר המבנים ל־11 קומות, אולם המחוזית לא קיבלה את המלצתה, בשל רצון לבנות כמה שיותר דירות במתחם הצמוד למערכת הסעת המונים.

ברחוב הנטקה בקרית יובל הופקדה תוכנית של 480 יחידות דיור, שייבנו בארבעה מבני מגורים של 25 קומות. במתחם מצויים כיום ארבעה מבנים ובהם 138 יחידות דיור שיפונו לטובת הפרויקט. מה שמיוחד בפרויקט הוא דרגנוע שיותקן לטובת הדיירים בגלל הפרשי הגובה במתחם.

בקרית מנחם החליטה הוועדה לאשר תוכנית של 408 יחידות דיור, שייבנו בשלושה מבני מגורים של עשר קומות מעל קומת מסחר, וכן שני מבני מגורים של 32 קומות.

התוכנית תיבנה לאורך רחוב קולומביה ובסמוך למתחם תיכון 'בראשית' מדרום. כיום מצויים במתחם שני מבני שיכון ובהם 96 יחידות דיור שיפונו לטובת הבנייה.

בגילה הופקדה תוכנית להקמת 500 יחידות דיור, שייבנו בחמישה מגדלים של עד 30 קומות. התוכנית משתרעת על שטח של כ־26 דונם וממוקמת בפינה הצפון־מזרחית של גילה, לאורך רחוב אפרסמון.

גם הפעם המקומית והמחוזית לא ראו עין בעין. הוועדה המקומית הציעה שני מבני מגורים של 30 קומות ושלושה מבני מגורים של 12 קומות, אולם הוועדה הגביהה חלק מהמבנים.

כמו כן הופקדה תוכנית בצומת פת (133 דירות), שתיבנה בשני מבני מגורים של 22 ו־10 קומות.