עיריית ירושלים. צילום: שלומי כהן

העומס על ועדת השימור, שיכול לעכב את פיתוח העיר. בשבוע שעבר בוטלה ועדת השימור, ומבירור שערכנו עלה כי סיבת הביטול היתה פנייה של הדרג המקצועי במחלקת השימור שלא לקיים את הישיבה, שכן לטענתם הם לא הספיקו להכין את חוות הדעת הנדרשות לכל התיקים שהיו על סדר היום.

מדובר בוועדה שמתכנסת אחת לשבועיים ומטרתה לאשר בנייה באזורים רגישים מבחינה ארכיטקטונית, וכאלה יש כאן לא מעט. למעשה, בנקודת הזמן שבה ביקשו לבטל את הישיבה רק שלושה תיקים היו מוכנים לדיון. אף שכמות זו היא כמחצית מסדר יום רגיל, עדיין חוות הדעת לא היו מוכנות. בעקבות זאת סדר היום הבא של ועדת השימור יכלול 11 תיקים.

המספרים מאחורי הוועדה:

מספר התיקים בפני וועדת השימור: 11
הזמן הממוצע לטיפול בתיק: 180 ימים
משך ישיבה בוועדה מקומית: 10 שעות

משיחה עם אנשים המקורבים לוועדה עולה כי אף על פי שעוד בשלהי הקדנציה של ניר ברקת נוספו תקנים למחלקה, וכל המשרות מאוישות היום, עדיין יש עוד הרבה עבודה ויש עוד לא מעט דברים שדורשים שיפור והתייעלות בגוף החשוב הזה.

כיום תיק שמגיע למחלקה לשימור ממתין תקופה ממוצעת של כחצי שנה עד להשלמת הכנתו לצורך הכנסתו לסדר יום ולדיון בוועדת השימור. למרות ריבוי תוכניות הבנייה ברחבי העיר ולמרות המקרים הרבים שבהם מדובר בבנייה בעיר ההיסטורית במסגרת תמ"א 38, שבהם נדרשת התייחסות של מחלקת השימור, אין כיום ולו תיק אחד מוכן שממתין לדיון בוועדה.

לעומת הקצב הבעייתי של ועדת השימור, ועדת התכנון והבנייה המקומית עורכת ישיבות מרתוניות של יותר מעשר שעות, שבמהלכן דנים מדי שבוע בעשרות תיקים לתכנון ובנייה.

מהעירייה נמסר: "מדובר באירוע נקודתי חריג שאינו קשור כלל וכלל בעבודתה השוטפת והקבועה של וועדת השימור המתכנסת פעם בשבועיים באופן סדירבשל תקופת החגים נקבעו מועדים מעט שונים בסדר העבודה הקבוע והשוטף של הוועדה".