הקו הכחול במרכז העיר | הדמיה: צוות תוכנית אב לתחבורה

רוצים להוסיף קומה? ואולי אתם בכלל שוקלים להרוס את הבית המשותף ולבנות חדש במקומו? בקרוב תוציא הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה חוברת מידע מפורטת עבור תושבי העיר, שתפרט את זכויות הבנייה הפוטנציאליות בכל מקום ומקום לפי מדיניות הבנייה החדשה, שנחשפה לראשונה בבונוס לפני שבועיים.

החוברת תכלול את שמות כל הרחובות הנכללים במדיניות החדשה, אשר מתייחסת לבנייה לאורך תוואי מסילות הרכבת הקלה בעיר, בקו הקיים ובקווים המתוכננים בעתיד. לפי המדיניות הזאת יהיה אפשר להקים גם במגרשים קטנים של דונם וחצי ומטה בנייני מגורים בגובה של עד עשר קומות. בקומת הקרקע יותרו שימושים מעורבים למסחר, משרדים ומוסדות ציבור. טרם הוחלט אם הידיעון יופץ באינטרנט בלבד או גם בחוברת מודפסת.

המהלך נועד לספק לתושבי ירושלים תמונת מצב עדכנית, מלאה מוסמכת ומחייבת על מעמד הנכסים שברשותם. כך תפחת התלות של בעלי הזכויות המחזיקים בדירות פרטיות מול קבלנים, יזמים, עסקנים ומאכרים, ויהיה להם בסיס מידע מפורט על פוטנציאל תוספת הדיור האפשרית בדירה שבבעלותם.

החוברת תכלול גם פירוט של כל ההסתייגויות והגבלות שהתקבלו בפועל - כיוון שבמקומות לא מעטים יש מגבלות תכנוניות שלא יאפשרו לבעלי נכסים ליהנות ממלוא הזכויות האפשריות.

במסגרת עדכון המדיניות שהתקבל בוועדה תתאפשר בנייה לגובה של עשר קומות במגרשים קטנים ובינוניים לאורך ציר הרכבת הקלה, ואילו במגרשים גדולים יותרו גם מגדלים של 30-18 קומות. לעומת זאת, במתחמים היסטוריים כמו רחוב קרן היסוד, חלק משדרות הרצל ורחוב עמק רפאים, הבנייה תישאר נמוכה יותר.

כבר ביולי 2016 אימצה הוועדה מדיניות של העצמת הבינוי לאורך צירי הרכבת הקלה. היא נשענת על קיומה של תשתית הסעת המונים שיכולה לשאת בקרבתה בינוי עירוני גבוה יותר. לצד ציפוף הבינוי באזור מצורפות גם הנחיות לשדרוג המרחב הציבורי ובכלל זה הרחבת מדרכות, יצירת מעברים ציבוריים לכיוון תחנות הרכבת, יצירת כיכרות ושטחים פתוחים לצד מסחר שכונתי מגוון, ושילוב של מבני ציבור כמו גני ילדים חדשים בבינוי. כמו כן כלולות בה הנחיות ליצירת שטחים משותפים בבניינים עצמם.