הכביש להר חומה: הפקעות ענק. צילומים: שלומי כהן

הפקקים ביציאה מהר חומה עומדים לעלות לעירייה מיליונים, בעקבות תביעת פיצויים שהגישה נגדה הכנסייה שמחזיקה בבעלות על אדמות מנזר מר אליאס. במוקד הסכסוך: קרקעות שהופקעו לסלילת כביש הגישה לשכונה.

כדי להסדיר כביש שיוביל להר חומה נאלצה העירייה להפקיע בזמנו מאות דונמים בבעלות הפטריארכיה היוונית אורתודוקסית, שהיו חלק מהמתחם רחב הידיים של מנזר מר אליאס. בדיעבד התברר שגם הכביש הזה אינו מספיק לצרכי התושבים, וכיום הוא פקוק מאוד בשעות העומס, אבל בינתיים בעלי הקרקע הקודמים כבר דורשים פיצוי על הנכסים שהופקעו מהם.

בימים אלה מתנהלת בבית המשפט המחוזי תביעה מורכבת של הפטריארכיה נגד העירייה על דמי הפיצוי, המוערכים בעשרות מיליוני שקלים. לשני הצדדים ברור שהעירייה צריכה לשלם פיצוי על ההפקעה אך המחלוקת היא מה יהיה גובהו. הגורמים העיקריים שעליהם לא הושגו הסכמות עד כה הם על איזה חלק מהשטח נדרש פיצוי, ומה שלא פחות חשוב - מה ערך הקרקע במקום.

בכתב התביעה שהגישה דורשת הכנסייה פיצוי על מלוא השטח שהופקע מרשות המנזר. השופטת חנה מרים לומפ מינתה לצורך זה את השמאי קובי ביר כמומחה מטעם בית המשפט שאמור לאמוד את ערך הקרקע, ומכאן את גובה הפיצוי.

קרקעות ועצי זית

ההפקעה בוצעה בפועל בשנת 2000, עם אכלוס השכונה, וכללה נוסף לכביש עצמו עוד עשרות דונמים בשולי הכביש משני צדדיו. ההפקעה בוצעה בהתאם לסמכויות הוועדה המקומית לתכנון ובנייה, כך שהתביעה היא גם נגד הוועדה העירונית.

בתביעה מצוין כי כל הקרקע שבה מדובר היתה בבעלות הכנסייה היוונית אורתודוקסית, שמחזיקה אדמות ונכסים רבים בירושלים ומחוצה לה. לטענתה, בקרקעות שהופקעו היו בין השאר חלקות של עצי זית מניבים ועתיקים מאוד, בעלי ערך כלכלי וסנטימנטלי. עוד נטען כי מעבר להפקעה עצמה, התוכניות לפיתוח ובנייה שאושרו באזור הר חומה פגעו בכנסייה באופן שיטתי וחד כיווני, בלי שתקבל פיצוי תכנוני הולם בדמות הקצאת שטחים למגורים.

לאור זאת דורשת הכנסייה פיצוי על מלוא השטח המופקע ועל אובדן דמי חכירה עתידיים בשנים שמיום ביצוע ההפקעה ועד ליום תשלום הפיצויים בפועל, וכן פיצוי על יבולי הזיתים האבודים בחלקות הללו. כמו כן דורשת הכנסייה בתביעתה כיסוי של שכר טרחת עורכי הדין והוצאות משפט עבור ההליך המשפטי והחזר העלויות של שכירת שמאי מטעמה אם תידרש לגבש חוות דעת שמאית.

את התביעה הגיש בשם הפטריארכיה עו"ד סאמר זועבי.