קדיש לוז. חצי עבודה. צילום: פרטי

יש התחלה וסוף, אבל איפה האמצע? תושבי רמת שרת ורמת דניה אינם מבינים מה ההיגיון שמנחה את העירייה בשיפוץ אחד הרחובות הראשיים שמקשר בין שתי השכונות - קדיש לוז. לאחרונה הושלם הקטע הראשון בשיפוץ וסלילה מחדש של הרחוב, ובכלל זה קביעת פסי האטה (באמפרים) לאורכו של הקטע המשופץ. מדובר בקטע שמתחיל בכיכר בניין הכוכב ומסתיים סמוך לסופרמקט השכונתי ולחניון שמשמש אוטובוסים של אגד.

השבוע החלו עבודות לשיפוץ קטע אחר, בסוף רחוב קדיש לוז, שמתחיל בצומת קדיש לוז־דסקל ורחוב השופט בנימין וממשיך לכיוון שכונת רמת דניה. הבעיה היא שבאמצע נותר קטע כביש משובש וסדוק שעליו דילגו הקבלנים והעובדים. מבירור שניסו התושבים לערוך בנוגע לשאלה מדוע החלק האמצעי של רחוב קדיש לוז אינו זוכה אף הוא לריבוד וסלילה מחדש, נאמר להם כי הקטע הזה נמצא בעדיפות נמוכה וכי הוחלט כי רק אם לאחר השלמת הקטע השלישי ייוותר תקציב יחזרו אחורה לקטע האמצעי וישדרגו גם אותו. אך קיימת סבירות גבוהה שהקטע הזה לא ישוקם כלל.

העירייה: "בכביש קדיש לוז־דסקל קיימים שלושה מקטעים, במקטע הראשון  החלה עבודה לכיוון רחוב תורה ועבודה, שכוללת סלילת כביש חדש, מדרכות, שביל אופניים, חניות ועוד. הסלילה החלה לאחר קבלת הרשאה ממשרד התחבורה. המקטע השני, בין המרכז המסחרי למעגל התנועה ברחוב דסקל, כולל המשך שביל אופניים, הסדרת חניות ומסוף אוטובוסים חדש, ריהוט רחוב, ושתילת עצים. הביצוע ממתין לתקציב ממשרד התחבורה.

"המקטע השלישי, בין מעגל התנועה ברחוב שרת למרכז המסחרי, הוא חתך רחוב קיים שבו מתוכנן המשך שביל אופניים שיתחבר לשביל ברחוב זילבר, וכן הסדרת חניות וריהוט רחוב. המקטע נמצא בתכנון ובתחילת שיתוף הציבור. עם השלמת הליך התכנון המפורט תוגש למשרד התחבורה בקשה להרשאה תקציבית למשרד התחבורה ובהמשך חברת מוריה תיערך לביצוע".