פרופ' זאב רוטשטיין מנכ"ל הדסה. צילום: אוהד צויגנברג

כנראה שמה שאסור לאזרח הפשוט מותר לבית חולים. עובדה: המרכז הרפואי הדסה ביצע עבירות בנייה רבות במהלך השנים, אבל לא יידרש להרוס אותם, או אפילו לא את חלקם – ואלו עומדים להיות מוכשרים בדיעבד. עם זאת, הבנייה העתידית בהדסה תזכה מעכשיו לפיקוח הדוק. כך עולה בפגישה שנערכה בין מנהל הדסה, פרופ' זאב רוטשטיין לראש העירייה משה ליאון. 

המנהל והגרדום

הפגישה בין הצדדים התקיימה, בין היתר, לקראת הנחת אבן הפינה למרכז החדש לרפואה דחופה בהר הצופים. במקרה הזה אישרו ועדות התכנון את שלב החפירה בלבד. כעת ייאלצו בהדסה להוציא היתירים כנדרש לכל פעולה. 

מהפגישה עלתה התמונה לפיה במשך שנים מתחם הדסה הפך למעין שטח הפקר בכל הקשור לפקחי בנייה, ולא זכה לאכיפה הדוקה מצד מחלקת הפיקוח בכיכר ספרא.

אמנם מדובר על עבירות שהלכו והצטברו, אבל חלקן נעשו גם לאחרונה, וגם בבנייה חדשה לא הכל התנהל לפי הנהלים.

ליאון. צילום: יואב דודקביץ'

בסיום המפגש, בו נכח גם יו"ר הוועדה המקומית לתכנון ובנייה אליעזר ראוכברגר, ואנשי הדרג המקצועי בתחום התכנון והבנייה - הוסכם כי יהיה מסלול ירוק מיוחד להדסה בכל הקשור להיתרים. הכוונה היא לפורום שידווחו אליו אחת לתקופה כך שתהיה בקרה צמודה של מחלקת מהנדס העיר. המטרה: לדאוג שמעכשיו הבנייה תהיה חוקית מצד אחד, ומאידך להעניק למרכז הרפואי 'גזר' בדמות מסלול לזירוז היתרים. בגלל שמדובר במרכז רפואי פעיל, ברור לא ניתן יהיה לדרוש את הריסת חלק מהמבנים הלא־חוקיים. נראה כי גם פרופ' רוטשטיין מבין זאת היטב ובמהלך הדיון בין הצדדיים אמר מנכ"ל הדסה: "מה אתם רוצים עכשיו, להעלות אותי לגרדום בכיכר ספרא?".

העירייה: "הסוגיה מטופלת על ידי הגורמים המקצועיים בעיר, על פי החוק והנהלים המקובלים". 

הדסה: "אכן התקיימה פגישה עם צמרת העירייה, ובה הוצגו תוכניות הפיתוח והתוכניות המשותפות עם רמ"י. בפגישה הובעה הדעה שיש לאפשר לפיתוח הציבורי מסלול ירוק בהליכי האישור והוצאת היתרים. האמור חיוני לציבור הממתין להיתרים ולשינויי הבינוי כדי לקבל שירות איכותי שמגיע לו. סוכם על פגישות חודשיות לקדם מיזמים ציבוריים ולהאיץ תהליכים".