הבניין שייבנה בצומת יפו-שרי ישראל. הדמיה: משרד יגאל לוי – אדריכלים

אחרי שבשבוע שעבר קיימו חרדים תושבי השכונה הסמוכה תפילה למניעתו, הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה ירושלים שבמינהל התכנון, החליטה השבוע  לאשר את התכנית לתוספת המבנה בצומת הרחובות יפו-שרי ישראל.  

התכנית מציעה תוספת קומות למבנה קיים במגרש בפינת הרחובות יפו-שרי ישראל באזור המע"ר (מרכז העסקים הראשי) בירושלים. גובה המבנה יהיה 18 קומות והוא ישלב מסחר בקומות הקרקע ושטחים למשרדים בשאר קומות המבנה. כמו כן, כוללת התכנית שיפור של החזיתות המסחריות הפונות לרחוב במטרה להבטיח חזית עירונית פעילה ומגוונת. כיום במתחם מצוי מבנה מסחרי בן 2 קומות וניתן היתר ל-10 קומות נוספות שטרם מומש, כלומר סה"כ תוספת של 16 קומות.

חשוב לציין, כי הוועדה המחוזית שקלה את המלצת הוועדה המקומית לתכנית בדבר צמצום הבינוי המוצע והנמכת מספר הקומות, אולם בחרה שלא לאמץ המלצה זו.

המבנה ממוקם בפינת רחובות ראשיים בעיר, בצמידות לקו האדום ולקו הירוק העתידי של הרכבת הקלה, ובסמיכות רבה לתחנת הרכבת, למבני קריית הממשלה המחוזית המצויים בבניה ולמתחם הכניסה לעיר שבו עתיד לקום מוקד עסקים ותעסוקה אינטנסיבי המאופיין בבינוי רבי קומות.

כך זה ייראה. הדמיה: משרד יגאל לוי – אדריכלים

תוספת השטחים למשרדים למבנה תואמת את מדיניות הוועדה לבינוי לאורך צירי הרכבת הקלה במטרה לחזק צירים אלו כצירים עירוניים אינטנסיביים. מדיניות זו אשר אומצה על ידי הוועדה המחוזית בשנת 2016 מעודדת בנייה אינטנסיבית לאורך צירי הרכבת הקלה הכוללת עקרונות בינוי ותמהיל שימושים מגוון שימושים למגורים, תעסוקה, מלונאות ומסחר ליצירת רחובות עירוניים פעילים ומגוונים, תוך עידוד השימוש בתחבורה ציבורית והפחתת ההסתמכות על הרכב הפרטי. התוכנית הוגשה ע"י יזמים פרטיים ונערכה ע"י משרד יגאל לוי - אדריכלים. 

כמו כן, יש לציין כי מינהל קהילתי גאולה-בוכרים הסיר את התנגדותו למגדל.

יו"ר הוועדה המחוזית, עו"ד עמיר שקד ציין: "מדובר בתכנית אשר תסייע לחזק ולהמשיך את תנופת הפיתוח של הכניסה ומרכז העיר, וכי הבינוי המוצע הכולל עירוב שימושים, יהווה מוקד עירוני מרכזי למפגש ופעילות אורבנית משולבת תוך חיזוק צירי הרכבת הקלה כצירים עירוניים תוססים ומגוונים הנשענים על שירות של מערכת הסעת המונים בסטנדרטים מודרניים הראויים לעיר איכותית ודינמית".